De gemeente Raalte wil samen met inwoners de verkeersveiligheid verbeteren. Daarom vraagt de gemeente: welke weg of kruispunt kan veiliger? Vanaf eind juni kan iedereen dit aangeven via www.raalte.nl/verkeer . Met deze informatie maken wij een agenda verkeersveiligheid die dit najaar in de gemeenteraad wordt besproken.

 

Bij ons is al veel informatie aanwezig over verkeersveiligheid. Deze informatie komt uit meldingen, ervaringen en gegevens over o.a. ongevallen. Ook het gedrag van weggebruikers heeft de aandacht; WhatsAppen op de fiets en in de auto is daar een voorbeeld van. Maar we willen graag meer weten. Door naast de bekende feitelijke informatie ook inwoners te vragen wat zij belangrijk vinden, kunnen er op een onderbouwde manier prioriteiten worden gesteld. Zo geven we samen de agenda verkeersveiligheid 2017-2020 vorm.

Hoe geef je input?

Op www.raalte.nl/verkeer staat de link naar een digitale plattegrond. Plaats een marker op de locatie die volgens jou aandacht verdient. Licht bij jouw marker toe waarom je je op deze plek niet veilig voelt in het verkeer. Overigens verdwijnen geplaatste markers na enige tijd van de kaart die je ziet. Bij ons blijven ze echter wel in beeld! De einddatum tot wanneer een marker geplaatst kan worden is nog niet bekend, naar verwachting is dat eind september.

Ben je niet in de gelegenheid om digitaal input te geven? De komende maanden zijn wij (verkeerskundigen) op allerlei plekken in de gemeente te vinden. Houd raalte.nl/verkeerin de gaten voor locaties en data.

Input gegeven en dan?

De input van de inwoners vormt de basis voor de agenda verkeersveiligheid 2017-2020. Deze wordt in het najaar besproken in de gemeenteraad. Iedereen die input geeft, ontvangt per mail informatie over het vervolg.

Tijdens het overleg met de Plaatselijk Belangen werd de vraag gesteld of er ook bij scholen en ouderenbonden extra aandacht is gevraagd voor de agenda verkeersveiligheid. Dat was niet het geval. Daarom ontvangt u deze mail. Wellicht wilt u de mail verspreiden onder uw doelgroep of leden.

Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Team verkeer

Gemeente Raalte

Deel dit via social media