De jaarlijkse clubshow van kleindierenvereniging Nut en Genoegen Raalte, Heino e.o. werd gehouden in Mariënheem in ’t As-spel.

De keuring was op donderdag en de 4 keurmeesters waren zeer te spreken over de ingebrachte dieren. Diverse dieren werden beoordeeld met het predikaat F (Fraai).

 Donderdagavond werd de tentoonstelling geopend door Nico Drent, voorzitter van Nut en Genoegen.

De seizoenkaarten 2018/2019 voor ijsbaan ’t Goor worden in de week van 12 t/m 17 november huis aan huis verkocht. Mocht u de verkopers hebben gemist, dan kunt u in deze week ook bij de onderstaande bestuursleden kaarten kopen.

Vanuit Raalte ging de wandelvierdaagse ook door Mariënheem. Als eerste rustpunt was De Schalm. Hier werden de lopers toegezongen door Annet Nikamp. Bij Bakkerij/Buurtwinkel de Parabool was een koor uit Heeten,die een vrolijke noot liet horen. Bij De Schalm en De Parabool kon men iets lekkers nuttigen. Daarna werd de route vervolgd richting Luttenberg.  Een video verslag en foto's door Gerard Achterhoek

Kleine ongelukjes doen zich altijd voor en soms helaas ook grotere. Om daar sneller en adequater op te leren reageren is een EHBO-cursus een goed idee, altijd handig om te kunnen! In februari 2019 start er weer een nieuwe EHBO cursus in Luttenberg vanuit de vereniging Luttenberg-Mariënheem. 

Op maandagochtend stonden ze al te trappelen om te beginnen: kinderen uit Mariënheem van de groepen 3 t/m 8. Binnen wachtten stapels hout, voorraden spijkers en ervaren vrijwilligers. Algauw werd er fanatiek bedacht, gesleept, getimmerd en vulde de hal van Manege Bartels zich met kinderstemmen en veel hamergeklop! Het zaagwerk werd door ouders gedaan om enigszins te kunnen waarborgen dat kinderen met hetzelfde aantal vingers naar huis gingen als waarmee ze waren gekomen.

Dit najaar zijn er in de gemeente Raalte drie theatervoorstellingen over omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid. 
De voorstellingen zijn bedoeld voor vrijwilligers, mantelzorgers en andere inwoners van de gemeente Raalte die te maken hebben met deze doelgroep.