De versierselen die horen bij de toegekende onderscheiding ,zijn inmiddels afgelopen donderdag aan huis door de Burgemeester persoonlijk opgespeld.

 

Herman HeetkampVoor ons een goed moment om via deze weg, onze dank en erkentelijkheid te verwoorden. Bijzondere dank aan een ieder die dit ingang hebben gezet, als
ook dank voor alle felicitaties, met kaarten, telefoontjes, mailtjes, bloemen en persoonlijk aanspreken!

Het was niet nodig geweest, totaal niet verwacht, ergverrassend en overrompelend, maar uiteindelijk zijn we er toch wel heel erg blij mee.

Nogmaals een ieder hartelijk bedankt.

Hartelijke groeten
Herman en Trees Heetkamp

Deel dit via social media