Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden.  Meer is er te lezen over dit plan van aanpak.

https://www.natura2000.nl/index.php/gebieden

boetelerveld anno 2020 28 20200911 1055199407 Foto's en video Harrie Huisman

 

Deel dit via social media