De organisatie van de jaarlijkse MMB wedstrijd spreekt van een geslaagde springwedstrijd. Afgelopen zondag werd er in de manege van Mariënheem in verschillende klassen gesprongen. De deelnemers aan deze wedstrijd zijn de junioren en senioren van de Manege Mans Bartels in combinatie met een aantal heemruiters zonder startkaart.

Zondag 1 februari werden er een springwedstrijd gehouden voor de ruiters van Manege Mans Bartels ( MMB). De deelnemers zijn manege klanten die wekelijks rijden bij MMB.

Door de eerste van de 2 wedstrijden vanmiddag in sporthal de Achterberg in Luttenberg te winnen, is het F2 team van de SV Mariënheem kampioen geworden in de zaalcompetitie.

Wat is Hart voor Salland?

Jaarlijks stelt de Rabobank via Hart voor Salland een deel van de winst beschikbaar voor ondersteuning aan lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke instanties. Omdat zij een coöperatie zijn, beslissen de leden welke lokale initiatieven en projecten worden ondersteund met deze financiële bijdrage. Ieder lid krijgt 5 stemmen die kunnen worden toegekend aan verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Aan één organisatie mag een lid maximaal twee stemmen  geven. Op deze wijze bepalen de leden wat zij belangrijk vinden.

De organisatoren van de muziekavond in Café de Koenjer kijken met een tevreden gevoel terug op de allereerste editie. Deze vond gisteravond plaats en dat leverde een prima sfeer, goede muziek en vooral een hoop gezelligheid op.

Ook dit jaar gaan we weer langs de deuren om potgrond en koemestkorrel aan de man te brengen. U kunt ons op 7 of 14 februari aan de deur verwachten.

Bereid u alvast voor op het voorjaar door een zak potgrond of koemestkorrel van ons te kopen en steun hiermee onze club!