Wat is over 20 jaar de functie van ons kerkgebouw? Hoe gaan Mariënhemers nu om met het geloof. Wat is de relatie tussen de leefbaarheid van Mariënheem en het geloof/het kerkgebouw. Dit zijn belangrijke vragen voor de toekomst van Mariënheem als dorp. Kerk en dorp gaan samen op zoek naar de basis onder ‘geloven’ in een leefbare gemeenschap.

Vrijdagmiddag 16 januari weer de maandelijkse bijeenkomst van Samen Aan Tafel in Mariënheem voor alleenstaanden en alleengaanden. Deze keer wel met een hele bijzondere gast.....

Met ruim 300 deelnemers op de 5 kilometer en veel deelnemers op de andere afstanden kan men ook bij de laatste Sallandcross spreken van een groot succes.

Vanwege de vele regen die er de afgelopen periode is gevallen, zijn wij als organisatie genoodzaakt om uit te wijken naar een alternatieve route. Bepaalde stukken van de route (5,5 en 11 km) zijn dusdanig slecht dat het niet verantwoord is om daar met grote aantallen over heen te gaan. Het overgrote deel van het parcours is echter goed begaanbaar en daarom kan de Schalmloop met een aantal wijzigingen gewoon doorgaan.

We zorgen voor elkaar in Mariënheem! 

We wonen als we ouder worden, een beperking hebben of alleen zijn het liefst zolang mogelijk thuis in onze vertrouwde omgeving. Dit betekent vaak dat we ook een beroep doen op mensen, verenigingen of instanties in ons dorp voor hulp.
Kennen we elkaar? Weten we waar we naartoe kunnen als we zorg nodig hebben?
Mariënheem heeft veel te bieden.
Wil je meer weten? Klik hier..
Dit blijft op Mariënheem online staan onder het kopje MIK Digitaal.

Mensen in het buitengebied, hebben jullie al ingeschreven op Sallandglas.nl?
De voordelen zijn bekend, de kosten zeker niet hoger dan wat men nu gemiddeld betaald.
Geen reden te bedenken waarom u het niet zou moeten doen.