Mariënheem schoon

Op vrijdag 10 april hebben meer dan 40 vrijwilligers zich weer ingezet voor het schoonmaken van Mariënheem. Het weer was prachtig, waardoor het verzamelen van zwerfvuil in en buiten het dorp een gezellige activiteit was.

In Mariënheem is donderdagmiddag skimapparatuur ontdekt in de geldautomaat aan de Hellendoornseweg. Hoeveel slachtoffers de skimmers hebben gemaakt, of er aanhoudingen zijn verricht en wie de skimapparatuur ontdekt heeft, wil de politie donderdagavond nog niet vertellen.

Het project van de vastenactie is dit jaar met veel enthousiasme en plezier uitgevoerd door de kinderen van de basisschool. Een project voor en door kinderen, door School en Kerk samen. De kinderen hebben met veel enthousiasme de Palmpasenstokken gemaakt en meegedaan aan de Palmpasenoptocht. De kruiswegstaties bekeken in de kerk en het verhaal dat daarbij hoort is verteld door pastor Harry Bloo.

Wilt u graag op vakantie, maar bent u ook in uw vakantie aangewezen op zorg? Dan kunt u op de vakantie met de Zonnebloem. Ziekenverzorgsters en verpleegkundigen reizen met u mee.

Zaterdag 4 april werd er weer een paaseierenzoekactie georganiseerd in het parochiebos. Er deden 44 kinderen mee van de peuterspeelzaal t/m groep 3. Er zaten heel veel goede speurneuzen bij. Verschillende speurneuzen hadden hun best gedaan.........

De pastoraatsgroep en locatieraad van de locatie Mariënheem (geloofsgemeenschap van de parochie Heilige Kruis in Raalte) voeren een vernieuwend onderzoek uit. Het doel is om via de inwoners bouwstenen voor de toekomst te vinden. Met een enquête wordt geïnventariseerd in hoeverre Mariënhemers geloven, welk belang zij hechten aan het kerkgebouw en op welke wijze zij willen zorgen voor elkaar. Sinds 15 december 2014 is de projectgroep bezig met het onderzoek, de verwachte einddatum is juni 2015.