De afgelopen 7 jaar heb ik mij als vrijwilliger en afgevaardigde van Plaatselijk belang Mariënheem ingezet voor glasvezel in de dorpen en buitengebieden van Salland. En met succes. Inmiddels beschikt het gros van de mensen rond Mariënheem over een actieve en snelle internetverbinding. Deze periode heeft mij geleerd dat je, als je ergens de schouders onder zet, je echt wat kunt bereiken. Maar ook dat er in het gemeente wel een tandje bijgezet kan worden.

Mede door bovenstaande heb ik besloten om me aan te sluiten bij een nieuwe puur gemeente Raalte partij. “Burgerbelangen“. Dit samen met een aantal gedreven mensen (waaronder Ben Nijboer) die niet alleen willen luisteren naar de burger, maar ook de beloftes gaan nakomen. In de afgelopen 4 jaar zijn er genoeg beloftes gemaakt, maar helaas vaak niet of op een moeizame manier nagekomen.

Als voorbeeld noem ik de N35. Dank zij ons Plaatselijk Belang en de verkeerscommissie onder leiding van Nico Dijkman is hier het maximale uitgehaald. Alle eer komt deze groep toe  en niet Rijkswaterstaat, de Provincie of gemeente. Deze werkten meer tegen dan mee. Bureaucratie ten TOP.  Dit kan anders en als Mariënheem mij de kans geeft zal ik in de raad, Plaatselijk belang zoveel als mogelijk ondersteunen.

Hierin is genoeg te doen. Ik wil mij inzetten voor een blijvende leefbaarheid in ons dorp.

“Woningen voor starters en senioren. Zorgen dat de afspraken over de N35 worden nagekomen. En ruimte voor ondernemers om zich te vestigen, de Straathof problematiek’. Maar ook de aandacht voor de problematiek in het buitengebied, om op een financiële acceptabele manier het asbest te vervangen voor duurzame materialen.

Maar laten we onze vrijwilligers niet moeten vergeten. Als je ziet wat er in Mariënheem allemaal door vrijwilligers wordt gedaan, dan verdient dat diep respect en waardering! Zeker in een tijd dat de overheid steeds vaker een beroep doet op vrijwilligers, moeten we oppassen dat we hen niet overslaan. Sterker nog: we moeten actief zorgen dat vrijwilligerswerk leuk blijft. Bijvoorbeeld door hen, zoals bij het Plaatselijk belang en Buurtwerk, ook de middelen te geven, zonder bureaucratische rompslomp.

Ik hoop dat u mij op 21 maart hiervoor de kans geeft!

Henny Lammers

BURGERBELANGEN LIJST 8

Deel dit via social media