In het gemeenschapshuis "De Schalm" was donderdag avond en komen en gaan van bewoners uit Mariënheem.

Rijkswaterstaat had namelijk deze avond belegd om de inwoners uit Mariënheem en omstreken  van informatie te voorzien en inzicht te geven over de aan komende  veranderingen en veiligheid aan de N-35

Maandag 20 november 2018 heeft Plaatselijk Belang Mariënheem haar algemene ledenvergadering gehouden. Hierbij is het nieuwe plan gepresenteerd voor de N35 met 2 bajonetaansluitingen aan beide zijden nabij de komgrens van Mariënheem.

Zoals beloofd tijdens de brainstormsessie houden we jullie op de hoogte rondom de voortgang omtrent het Midzomerfeest in 2018. De meerderheid van de deelnemers heeft aangegeven terug te willen naar het dorp, het bestuur heeft de intentie om dit te realiseren. Onze voorkeur gaat hier wel uit naar een locatie die geschikt is voor de lange termijn en niet voor de korte termijn! Op dit moment zijn we met de gemeente en andere partijen in gesprek en de diverse mogelijkheden aan het onderzoeken.

Deze week zullen de flyers worden rondgebracht in Mariemheem.  "Kerst in Marienheem. Iedereen telt mee!" Een heel vol programma rond de kerstdagen. Er is geen  kerstallentocht, maar wel een grote Kerstshow.  De repetities zijn al volop bezig. In de flyer staan alle activiteieten keurig op een rij...

Het is tot 22 november mogelijk om je aan te melden voor de regeling Erven in Salland. De gemeenten Olst-Wijhe, Raalte en Deventer hebben deze regeling opengesteld met als doel de erven in het buitengebied van Salland te verfraaien en de biodiversiteit te verhogen. Dit doen zij door streekeigen plantmateriaal met korting aan te bieden. Stuur een schetsplan van jouw erf op aan Landschap Overijssel en je krijgt gratis advies.

In de bijlage vind je een voorstel van Plaatselijk Belang voor de gewenste aanpassing van de N35 rondom Mariënheem. Dit voorstel zal door de inwoners van Mariënheem beter gedragen worden dan de opties die op dit moment door RWS / Gemeente aangeboden worden. Het is belangrijk dat de Mariënhemers het vóór komende donderdag gezien hebben. Het voorstel zal maandag 20 november ook tijdens de algemene ledenvergadering getoond worden.