Begrafenisvereniging Mariënheem

secr. Agnes Ellenbroek
Wissinkweg 13, 8106 PG Mariënheem
Tel:0572-355954

Uitnodiging jaarvergadering
Datum: dinsdag 2 oktober 2018
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: De Schalm. Zie agenda....

Agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2. Verslag vergadering 3-4-2018
3. Ingekomen post en mededelingen.
4. Verslag van de penningmeester
5. Overleg met Henri Hutten
6. Taken bestuur/ervaringen
7. Rondvraag/vaststellen volgende vergadering
8. Sluiting

Hierbij ook een kort overzicht van wat wel en niet betaald wordt door de begrafenisvereniging:

Het lidmaatschap van onze vereniging kent momenteel de volgende verstrekking:
- Het verzorgen van de aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand en de overige wettelijke formaliteiten.
- Laatste zorg thuis of verpleeghuis. In geval van overlijden in ziekenhuis, de kosten voor tijdelijk opbaren daar.
- Vervoer van overledene naar woonplaats/aula en vervoer naar de begraafplaats/crematorium binnen Nederland.
- Het gebruik van de aula in de Schalm de dagen voorafgaande aan begrafenis/crematie(indien elders, dan de meerprijs voor de nabestaanden), of het gebruik van de koelinstallatie bij thuisopbaring.
- Het gebruik van de Schalm voorafgaande aan de begrafenis/crematie
- Indien er gebruik gemaakt wordt van de plaatselijke uitvaartleider (H. Hutten),dan betaalt de vereniging 50 % van het honorarium.

Voor uw eigen rekening kunnen o.a de kosten zijn voor:
- De Kist
- Condeleanceregister
- Advertentie(s)
- Bloemstukken
- De volgauto(s)
- De koffietafel
- De rouwbrieven/dankbetuigingen en postzegels
- Het grafdelven en de grafrechten
- Het grafmonument of sierurn
- De crematiekosten
Wanneer u zich wilt bijverzekeren, kunt u dat doen bij Twenthe uitvaartverzekering

 

Deel dit via social media