Damesgym en Fitt-Inn vieren 50 jarig jubileum bescheiden.

Oktober 2018 bestond de Damesgym en Fitt-Inn 50 jaar. Door allerlei omstandigheden werd dit feest verschoven naar januari 2019.

Met een gezellig samenzijn in de kantine van de sv Marienheem vierden zij dit 50 jarig bestaan.....


De komst van twee sarah’s was een verrassing. Met een  toespraak van Marietje Duteweerd werden  alle leden welkom geheten en ook de leiding van de Damesgym en Fitt-Inn resp: Dinie Koops en Bianca Rusman. Met koffie en krentenwegge begon de avond. Daarna gezellig enkele spelletjes. De avond werd afgesloten met lekkere hapjes en een borrel.

Oktober 1968 werd begonnen met 2 avonden van 20 personen onderleiding van Dinie Solen. Mevrouw Geertman zorgde toen jarenlang voor de financiën en de materialen. In 1985 kwam daar nog een morgengroep bij van 17 personen. In 1999 zorgde Dinie Koops voor de begeleiding.  In 2004 werden de groepen gesplitst in Damesgym en Fitt-Inn.

Enkele namen die in de loop der jaren zijn gepasseerd zijn als leiding van de gym: Ria Horenberg, Gerda Marsman, Mariet Goedkoop, Ria Beffers, Tessa Jansen, Hilde Zwijnenberg, Ria Zandman.

In 1993  (25jarig jubileum) werden Annie Bruggeman, Mies Lammers en Riek Reins in de bloemetjes gezet.

In 2008 werden 3 leden in de bloemetjes gezet vanwege 40 jarig jubileum. Annie Bruggeman, Riek Reins, en Dine Tibben.

Damesgym en Fitt-Inn is voor alle leeftijden. Wanneer het fysiek te zwaar wordt kan men zo doorschuiven naar een andere groep. In de Schalm is elke week ook gym voor Ouderen. Enkele leden die vele jaren bij de Damesgym waren zijn nu bij de Gym voor Ouderen in De Schalm.

Foto'sdoor Henk Kl. Koerkamp zie HIER

Deel dit via social media