In 2002 gaf de Rabobank aan het Plaatselijk Belang Mariënheem te kennen dat het voornemens was om de bankdiensten in Mariënheem te gaan beëindigen.

Het Plaatselijk Belang werd uitgenodigd om met voorstellen te komen voor een nieuwe invulling van het gebouw.

In één van de algemene ledenvergaderingen van het Plaatselijk Belang kwam de behoefte naar voren van het opzetten van een dorpsarchief. Dit was een van de speerpunten in het Dorps Ontwikkeling Plan.

Uiteindelijk werd door het Plaatselijk Belang gekozen voor een archiefcentrum in de breedste zin van het woord, om zodoende een opvulling van weer een “donkere” plek in het dorp te kunnen voorkomen. De invulling moest ook een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp.

Diensten Omnihuus

  • Uitgifte punt van de dorpsvlag
  • Uitgifte punt van het boek Mariënheem 75 jaar
  • Video banden omzetten naar een DVD
  • Gelegenheid om kopieën te maken
  • Beschikbaarstelling van presentatie apparatuur , beamer, projectie scherm
  • Verzamelpunt voor oude foto’s
  • Verzamelpunt voor archeologische vondsten
  • Archief plek voor verenigingen

Deel dit via social media