11-aug Rol Wandelclub 2-nov Mik nr 20
23-aug PB Bestuursvergadering 9-nov PB Jaarvergadering
24-aug Mik nr 15 16-nov Mik nr 21
7-sep Mik nr 16 30-nov Mik nr 22
8-sep Rol Wandelclub 6-dec PB Bestuursvergadering
21-sep Mik nr 17 14-dec Mik nr 23
27-sep PB Zuilenoverleg 21-dec Mik nr 24
27-sep EHBO jaarvergadering 11-jan Mik nr 1
5-okt Mik nr 18    
9/10 -okt Samen, Leefbaar Mariënheem    
13-okt Rol Wandelclub    
19-okt Mik nr 19    
26-okt PB Bestuursvergadering    

 

 
 

Deel dit via social media