We wonen als we ouder worden, een beperking hebben of alleen zijn het liefst zolang mogelijk thuis in onze vertrouwde omgeving. Dit betekent vaak dat we ook een beroep doen op mensen, verenigingen of instanties in ons dorp voor hulp.

Kennen we elkaar? Weten we waar we naartoe kunnen als we zorg nodig zijn? Mariënheem heeft veel te bieden.

De verschillende zorgaanbieders stellen zich hier aan u voor.

Zonnebloem

Dit is een vrijwilligersorganisatie. Ze gaan bij mensen op bezoek en organiseren dagjes uit en vakanties. Ze zorgen er voor dat mensen met een fysieke beperking mee blijven doen in de samenleving en niet in een sociaal isolement terecht komen. Via buren, familieleden en alerte personen in de omgeving  komen bij de Zonnebloem verzoeken binnen om een bezoek of attentie. Daarbij gaat het steeds om oprechte aandacht en een luisterend oor.

Meer informatie is te vinden op de website van de Zonnebloem www.zonnebloem.nl

Contactpersoon Mariënheem: 
Ria ter Haar

Marktstraat 36 8102 CK RAALTE
Telefoon:0621940551

Fysiotherapie

Fysiotherapie in Mariënheem wordt verzorgd door Fysiotherapie Salland (www.fysiotherapiesalland.nl) .

Op maandagmorgen en woensdagmiddag is Theo Broeks namens Fysiotherapie Salland aanwezig op De Veenhorst 11 (praktijkadres Dr Smeekens).

Als u niet op de praktijk kunt komen, kunnen we u ook aan huis bezoeken.

Voor afspraken kunt u bellen met 0572- 351040 of 0572-354714

Stichting Algemene Hulpdienst Gemeente Raalte

De Stichting Algemene Hulpdienst Gemeente Raalte is een vrijwilligersorganisatie en beschikt over enthousiaste vrijwilligers.

De vrijwilligers zetten zich in voor jong en oud, voor alleenstaanden en gezinnen. Wij zijn er voor iedereen voor wie professionele hulp niet haalbaar is of voor mensen die om wat voor reden dan ook wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Ook mantelzorgers hebben soms wat extra hulp nodig, die wij kunnen bieden.

Wat kan de Algemene Hulpdienst voor u doen?

Begeleiding bij b.v ziekenhuisbezoek, boodschappen, huisdier uitlaten, informatie geven, klein tuinonderhoud, klusjes uitvoeren in en om huis, oppassen in bijzondere gevallen, vervoer, voorlezen, wandelen ook met rolstoel, administratieve ondersteuning.

Dit zijn de meest voorkomende vragen, maar ook andere hulp is mogelijk.

De hulp die u krijgt is in principe gratis, afgezien van reiskosten en vergoeding voor eventuele materiaalkosten.

Aanvragen voor hulp kunnen gedaan worden door de hulpvrager zelf, maar ook door familie, vrienden, buren of door hulpverleners en organisaties zoals huisarts, thuiszorg, professionele en vrijwilligersorganisaties.

Iedereen die zich met enthousiasme in wil zetten is van harte welkom bij de Algemene Hulpdienst.

Als vrijwilliger kunt u zelf aangeven voor welk soort aanvragen u ingezet wil worden, bv voor vervoer, klusjes of klein tuinonderhoud

Tel: 355000

KBO
OVERIJSSEL
Hart voor elkaar

Vrijwillige Ouderenadvisering

VOA ook in Mariënheem.

Vrijwillige ouderenadvisering is een gratis dienstverlening, die KBO, PCOB en NbvON aanbiedt aan alle 50-plussers in Raalte.

De vrijwillige ouderenadviseur(VOA) ondersteunt en adviseert mensen bij:

  • Het vergroten van hun zelfredzaamheid in hun eigen omgeving.
  • Hun deelname in de plaatselijke samenleving.
  • Het onderhouden van sociale kontakten.
  • Het vinden van oplossingen op materieel en immaterieel gebied.

Dit zijn ook de kerndoelen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Gemeentelijke WMO).

De vrijwillige ouderen adviseur werkt onafhankelijk van instanties,en stelt uw belangen centraal, hij respecteert uw achtergrond en de keuzes die u maakt en gaat vertrouwelijk met uw gegevens om.

Als U gebruik wilt maken van een VOA, moet U zelf contact opnemen om samen een antwoord te vinden op Uw vraag. Hij/zij werkt onafhankelijk van instanties en stelt uw belangen centraal.

VOA in Mariënheem en Luttenberg is:

Ben Baack (tel 0572-353231)

Voor meer informatie kunt U ook terecht op: www.voa-raalte.nl

Ozo verbind Zorg

OZOverbindzorg is een internet toepassing waarin digitaal gecommuniceerd wordt met personen in het netwerk rondom ouderen, zowel professionals en niet-professionals. Het doel van OZOverbindzorg is om de zorg voor ouderen beter te kunnen ondersteunen. De cliënt staat centraal.  

Verschillende organisaties die een rol spelen in de wijk gaan met het systeem werken; thuiszorg, huisarts, wijkverpleging, fysiotherapie, casemanagers dementie, ergotherapie, WMO, ouderen specialist. Wij willen met deze toepassing de samenwerking rondom ouderen beter afstemmen.

De gegevens binnen het systeem zijn ook voor de oudere en zijn/haar mantelzorger toegankelijk. De oudere geeft altijd zelf toestemming aan anderen om het systeem te kunnen gebruiken zoals mantelzorger, familie, buren en vrienden.

Het systeem is goed beveiligd. Iedere gebruiker krijgt een eigen unieke gebruikersnaam en maakt zelf een wachtwoord aan. Daarnaast kunnen anderen alleen bij die informatie die van belang is voor de uitvoering van hun werk; de huishoudelijke hulp kan bijvoorbeeld niet bij uw medische gegevens. De status van de huisarts wordt niet gedeeld in OZOverbindzorg, de huisarts communiceert wel via OZOverbindzorg met het netwerk.

Voor meer informatie:  www.ozoverbindzorg.nl

Parochiële Caritas Instelling Geloofsgemeenschap Mariënheem.

De Parochiële Caritas Instelling Heilig Kruis (PCI) maakt onderdeel uit van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling van het Aartsbisdom Utrecht en is werkzaam in de Parochie Heilig Kruis.

De doelstelling van de PCI is het ondersteunen van mensen in nood in onze samenleving. Ondersteunen kan betekenen het helpen en benaderen van de juiste instanties om hulp te kunnen krijgen. In acute gevallen kan de PCI zelf tijdelijke hulp verlenen.

De visie van de PCI luidt:

De PCI staat midden in de samenleving. Daar waar materiële of immateriële nood gesignaleerd wordt, treedt zij handelend op. De PCI stimuleert en motiveert anderen om actief die nood te verhelpen of te verlichten. Zo nodig gesteund door diaconale groepen en/of door financiële middelen van de PCI beschikbaar te stellen. Zowel de in nood verkerende als de helpers ervaren dit handelen als meer mens worden naar Gods bedoeling.

De leden van de werkgroep zijn ook erg betrokken bij allerlei projecten die werken op het gebied van minimabeleid, steunpunt minima, adviesraad werk en inkomen en vertegenwoordiging ondersteuning W.M.O. gebeuren.

De werkgroep van de PCI in Mariënheem kan samen met u proberen een oplossing te vinden voor uw probleem. Wij zullen altijd uiterst discreet en onder strikte geheimhouding omgaan met uw aanvraag.

Onder verantwoording van de PCI Heilig Kruis zijn in de dorpen Raalte, Broekland, Mariënheem, Haarle, Luttenberg, Heeten en Nieuw Heeten werkgroepen actief.

Indien u ons werk in Mariënheem financieel wilt ondersteunen dan kunt u uw gift overmaken op bankrekeningnummer:

(IBAN NL76 RABO 0142.9071.38) ten name van Caritas Mariënheem.

Namens de werkgroep Caritas Mariënheem:

Ine Huis in ’t Veld
Han Neimeijer
Jan Holtmaat
Wilhelmien ten Hove
Els Reimert

Zorgboerderij Het Hageveld

Het Hageveld is een melkveebedrijf en zorgboerderij.

We bieden dagbesteding en logeeropvang voor kinderen en (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking, een autistische stoornis en leerlingen van het speciaal onderwijs.

Ook kunnen mensen met  een Wajong-uitkering bij ons terecht  voor een werkplek.

Werkzaamheden/activiteiten; Het voeren en  verzorgen van de dieren, werken in de (groente)tuin, evt. training trekker rijden en koeien melken, spelletjes doen, knutselen en bakken, spelen in de ‘speeltuin’, met de dieren spelen en knuffelen.

Kleinschaligheid vinden we erg belangrijk, zodat de werkzaamheden afgestemd kunnen worden per individu. Immers iedereen heeft andere interesses en mogelijkheden. We geven ze de kans om zich te ontwikkelen en te groeien, waardoor ze meer eigenwaarde en zelfvertrouwen krijgen.

Contactgegevens:
Familie Oosterkamp
Keizersveldweg 22
8106 AG Mariënheem

E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon:  0572 - 352158
Mobiel:  06 - 42404892
Internet: www.zorgboeren.nl/het-hageveld

We zijn aangesloten bij Kleinschalige Zorg Salland  www.kleinschaligezorgsalland.nl

Overige contactpersonen

Huisarts Ingrid Kapsenberg http://www.gezondheidscentrumdeparel.nl/

Centrale huisartsenpost Salland: www.huisartsenpostsalland.nl

Terminale thuiszorg: www.decirkelraalte.nl (zowel bij de mensen thuis als in het hospice)

Maatschappelijk werk: www.stdekern.nl

Evenmens: www.evenmens.nl

Humanitas (maatsch dienstverlening en levensopbouw): www.humanitas.nl/afdeling/raalte

Bureau jeugdzorg overijssel: www.bjzo.nl

Dimence (geestelijke gezondheidszorg):  www.dimence.nl

Dagbesteding ouderen: www.anbo.nl

Steunpunt huiselijk geweld: www.vooreenveiligthuis.nl/huiselijkgeweld/

MEE (mensen met een beperking): www.mee-ijsseloevers.nl

Mantelzorg: www.mezzo.nl

Mantelzorgondersteuning Raalte: www.evenmens.nl

Zonnebloem: www.zonnebloem.nl

Carinova (thuiszorgorganisatie): www.carinova.nl

Buurtzorg (thuiszorgorganisatie): www.buurtzorgnederland.com

Natuurgeneeswijzen: www.praktijktaiji.nl

Deel dit via social media