Plaatselijk Belang Mariënheem ver tegenwoordigt en behar tigt de belangen van het dorp Mariënheem en dus ook uw belang.

In het algemeen gaat het hierbij om belangen op het gebied van de leefbaarheid en in het bijzonder op de gebieden:

  • Verkeer (veiligheid)
  • Dorpsverfraaiing
  • Duurzaamheid
  • Woningbouw
  • Bedrijvigheid
  • Buurtwerk
  • Buitengebied
  • Intermediair tussen dorpsgemeenschap en overheidsinstellingen zoals gemeente en Rijkswaterstaat

Het overgrote deel van de Mariënhemers is lid van het Plaatselijk Belang. Graag zouden wij ook zien dat u lid wordt van het Plaatselijk Belang.

Voor de contributie hoeft u het niet te laten: € 20,- per gezin per jaar. U kunt zich schriftelijk aanmelden via een aanmeldformulier. De welkomstbrochure en aanmelding machtiging kunt u hieronder ook downloaden:

Deel dit via social media