Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet. Ook het Plaatselijk Belang Mariënheem moet voldoen aan deze wetgeving.

Plaatselijk Belang Mariënheem wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van leden en deelnemers aan onze activiteiten. Als we spreken over persoonsgegevens dan heeft dat niet alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Verder heeft het niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens aan derden, het gaat ook om hoe wij met die gegevens om gaan.

Specifiek voor het Plaatselijk Belang Mariënheem gaat het dan bijvoorbeeld over het bijhouden van de ledenadministratie, het innen van de contributie, het bijhouden van de administratie voor de buurtpreventie Whatsapp groepen, het versturen van een email aan deelnemers van een activiteit/vergadering, het maken van foto’s voor op de website of op Facebook, het versturen van de Mariënheem Informatie Krant en alle andere handelingen die met gegevens te maken hebben die tot een persoon te herleiden zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Plaatselijk Belang Mariënheem verwerkt de persoonsgegevens van bestuursleden, leden en deelnemers / bezoekers van haar activiteiten. Het gaat dan om het opslaan en gebruiken van naam en adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, rekeningnummer (ivm contributie) en soms om het maken van foto’s bij activiteiten. De verzameling van persoonsgegevens blijft beperkt tot alleen datgene wat echt nodig is. De verzameling van persoonsgegevens wordt bewaard op de persoonlijke computer van de secretaris en de penningmeester. Deze zijn beveiligd met een viruspakket en een wachtwoord

Het doel van verwerking van persoonsgegevens

Plaatselijk Belang Mariënheem verwerkt persoonsgegevens van leden in haar ledenadministratie om de leden op de hoogte te kunnen houden van activiteiten en projecten (via de Mariënheem Informatie Krant) en voor het innen van contributie. Verder worden gegevens van deelnemers/bezoekers van activiteiten/vergaderingen bijgehouden ten behoeve van de organisatie en uitnodigingen van die activiteiten/vergaderingen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden.

Bij activiteiten/vergaderingen worden soms foto’s gemaakt. Foto’s worden gemaakt en gedeeld om de activiteiten/nieuws te laten zien. Wilt u dat wij een foto van de website of van Facebook verwijderen, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.dan verwijderen wij deze foto’s.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Plaatselijk Belang Mariënheem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens van leden worden in de ledenadministratie bewaard totdat leden zich uitschrijven. Na uitschrijving worden deze gegevens nog een jaar bewaard.

Foto’s die we maken bij activiteiten, worden niet actief verwijderd van de website of van Facebook.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Plaatselijk Belang Mariënheem. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cookies

Bij bezoek aan de website www.marienheemonline.nl worden geen analytische cookies geplaatst. De website maakt gebruik van Google Analytics. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten: Google mag de verkregen informatie niet gebruiken voor andere diensten en de gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Deel dit via social media