Nog niet zo lang geleden kwam er ogenschijnlijk heel goed nieuws ons mooie dorpje binnen: er staat een pot met geld om de verkeersveiligheid op de N35 te verbeteren tussen Nijverdal en Wythmen/Hoonhorst. Nog beter was het nieuws dat die pot binnen niet al te lange tijd leeg moest. Niet lang daarna kwamen er inloopmiddagen van RijksWaterStaat (RWS) om hun plannen te bekijken. Alle direct aanwonenden waren rechtstreeks uitgenodigd. Onze geweldige verkeerscommissie, die gelukkig altijd op het vinkentouw zit, was zo vrij om ook andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld de bewoners van de Keizersveldweg, te mobiliseren. Alle oversteken moesten dicht zo bleek, maar de lang gekoesterde wens voor een parallelweg aan de noordzijde, tussen Mariënheem en Raalte, stond gelukkig ook op de tekening. In ons geval was de oplossing een parallelweg naar de Keizersveldweg, zodat we dan via de Hellendoornseweg bij de Kruidentuin of door de Hakkershoek slingerend, ergens in Haarle de N35 op zouden kunnen. Gelukkig melde RWS er direct bij dat er nog de nodige inspraakbijeenkomsten zouden volgen om in kleinere groepen over de plannen te kunnen verder praten en dat de plannen daarop zo mogelijk aangepast zouden worden. Een parallelweg van de Keizersveldweg naar de oprit bij de familie Hobert konden we wel vergeten, want een extra spoorovergang was “onbetaalbaar”.

Omdat lang niet iedereen direct gelukkig werd van de door RWS bedachte plannen, mobiliseerde de verkeerscommissie van ons Plaatselijk Belang de buurten en werd er veel gepraat en veel nagedacht. Dat heeft onder andere geresulteerd in een alternatief plan, opgesteld door een onafhankelijk deskundige op het gebied van verkeer, die dagelijks bezig is met het bedenken van verbeterplannen.

Het idee voor twee traverses, aan weerszijden van het dorp één, was geboren. Een masterplan!

Een oplossing waar heel het dorp blij van zou kunnen worden. Hellendoornseweg ontlast, kruising weg uit het dorp, oversteken van noord naar zuid van bijvoorbeeld groot landbouwverkeer blijft mogelijk, bedrijventerrein eindelijk goed ontsloten, doorstroming op de N35 blijft ongeveer zoals deze nu is en desondanks kunnen we makkelijk de N35 op en af, geen sluipverkeer om het dorp, niet de meest dure oplossing, enz. enz..

Het plan is zo goed dat zelfs de wethouder enthousiast is, maar uiteraard de kanttekening maakt dat hij geen geld heeft.

Ook RWS ziet wel de voordelen van het door de verkeerscommissie voorgestelde alternatief en zegt het mee te nemen, maar ook zij waarschuwt uiteraard op voorhand dat er beperkt budget is.

RWS werkt gestaag door en niet zo heel lang daarna komt het bericht dat het plan van de traverses te duur zou zijn en daarom niet verder wordt meegenomen in de verder uit te werken plannen. Hoe duur het ongeveer zou worden, dat kan/wil RWS echter niet aangeven.

Inmiddels weet ik uit betrouwbare bron dat het hem vast zit op ca. € 2.5 miljoen.

Als rechtgeaarde Mariënhemers probeer je te redden wat er te redden valt en iedereen preekt uiteraard het meest voor eigen parochie. Ineens blijken er toch mogelijkheden om het fietspad naar Hobert om te bouwen naar parallelweg. Bij een aantal ambtenaren is een klein lampje gaan branden, omdat onze verkeerscommissie ze er aan de haren heeft bijgetrokken en ze de wegen ter plekke heeft laten bekijken. Ze konden toen niet anders dan toegeven dat extra verkeer op de Keizersveldweg en Hellendoornseweg absoluut niet kan en dus moesten ze wel richting Hobert, als ze geen traverses wilden.

Afgelopen week wederom een inspraakavond. Inspraak waarin eigenlijk? We mogen melden dat we brede inritten willen voor onze loonwerkers, melkauto, brokken-boer enz. enz. Tja, maar dat snapt een tekenaar bij RWS toch? Na afloop aan de bar en met de buurman op de fiets naar huis realiseer ik me meer en meer wat er is gebeurd. De oversteken moeten dicht, onder het mom van verkeersveiligheid, dat is een theoretisch verhaal. In de praktijk valt het nogal mee hier. Meer en meer krijg je het gevoel dat Mariënhemers de tol moeten betalen voor forensen die het verrekken om dicht bij hun werk te gaan wonen. Ook aanpassingen van RWS elders langs N35/A35 stuwen meer verkeer naar Mariënheem en daarom moeten wij van de hoofdrijbaan af, mogen straks eerst een kilometer richting Haarle rijden om dan vervolgens alsnog de N35 op te rijden (net zoals we nu doen) en dan weer een kilometer terug rijden. Wat is er dan veiliger geworden? Het probleem is verplaatst naar mijn idee, niet opgelost. Dat een loonwerker met een mesttank € 3 tot € 4 per minuut kost, zal RWS aan hun reet roesten. Daarbij vind ik parallelwegen onveilige dingen. Alles wat geen 80 kan of mag, moet bij elkaar op zo’n smal stukje asfalt. Trekkers en fietsers, wandelaars en scooters, de melkauto die om de fantastische vrijwilligers heen moet slingeren die met mensen in een rolstoel aan het wandelen zijn. Alles door elkaar, dat is vragen om problemen, hoe verzinnen ze het.

Nog meer besodemieterd voel je je als je bedenkt dat er voor kruispunt Bos maar liefst € 50 miljoen uitgetrokken wordt en de wethouder in dezelfde week bekend maakt een miljoentje te willen uittrekken voor een ontsluitingsweg op de Zegge VII om bedrijven te lokken die nog kavels moeten kopen op een bedrijventerrein dat nog grasland is. Allemaal prima wat mij betreft, maar waarom kan € 2.5 miljoen voor een enorm knelpunt als Mariënheem dan niet? Bizar. Als je kruispunt Bos opwaardeert, moet je toch ook de knip trekken voor de gevolgen daarvan in Mariënheem? Dat hoort er toch bij?

En toch gaan we weer met z’n allen naar de inloopavond om te redden wat er te redden valt, zeer welkom onthaald door RWS met een bakkie en een trommel met krakelingen. “Wat fijn dat u er bent en wat heeft u weer een goede ideeën aangedragen en we gaan kijken wat we ermee kunnen”. Daarbij kunt u ook nog een gesprek aanvragen om specifiek uw situatie te bespreken. Echter door onze aanwezigheid en door het meedenken over de gewijzigde plannen van RWS keuren we hun basisplan min of meer goed, zo realiseer ik me. RWS klopt zichzelf op de borst dat er zeer veel ruimte is voor inspraak. Ja, klopt, echter ze doet er verdomd weinig mee en toch lopen we met z’n allen met RWS mee, door toch maar weer mee te gaan denken over de door RWS bijgestelde plannen. Hun basisplan om oversteken te sluiten blijft, hun beperkt budget ook. De Mariënhemers betalen straks met z’n allen de tol, we worden opgesloten in ons eigen dorp en we hebben er zelf over meegedacht.

Op persoonlijke titel.
Arjan Pakkert

Deel dit via social media