In opdracht van de gemeente Raalte renoveert GMB Rioleringstechnieken B.V. binnenkort het rioolstelsel aan de Hellendoornseweg in Mariënheem. Dat gebeurt met de zogenoemde kousmethode. Door in het bestaandehoofdriool een kunststofkous aan te brengen en uit te harden met uv-licht, ontstaat een compleetnieuwe rioolleiding. Dankzij deze methode hoeft uw straat niet opengebroken te worden en blijft eventuele overlast tot een minimum beperkt.

Wat merkt u ervan?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden er vrachtwagens en bedrijfsbussen opgesteld boven de inspectieputten (rioolputten in de weg). Op een aantal plaatsen worden huisaansluitingen gerepareerd vanaf het oppervlak. Gezien het smalle wegprofiel wordt de Hellendoornseweg  (wegvak vanaf de N35 tot de Wissinkweg) afgesloten voor het doorgaand gemotoriseerd verkeer. Een omleiding wordt toegepast. Voetgangers en fietsers kunnen de werkzaamheden ten allen tijde passeren. Dit geldt uiteraard ook voor de nood- en hulpdiensten. Aanwonenden kunnen (beperkt) met de auto bij huis komen.

Tijdens de werkzaamheden komt wateroverlast bijna niet voor. Toch gebeurt het incidenteel dat er tijdens de reiniging door luchtverplaatsingen water via de huisaansluiting binnenkomt. Dat houdt in dat er water via het toilet omhoog kan komen. Het is daarom verstandig om het toiletdeksel naar beneden te houden en eventueel af te dekken met iets zwaars (gevulde emmer).

Geuroverlast na de reinigingswerkzaamheden kunt u zelf snel verhelpen door de watersloten weer te vullen met water (toilet doorspoelen en kranen even laten lopen). De geur zal dan snel verdwijnen.

Wat vragen wij van u?

Om het riool te kunnen renoveren sluiten wij uw huisaansluiting op het hoofdriool tijdelijk af. Dat houdt in dat u tijdelijk beperkt water kunt gebruiken. Dat betekent dat u best af en toe uw handen kunt wassen of het toilet kunt doorspoelen. Het nemen van een douche, het draaien van een was of het gebruiken van een vaatwasser is niet mogelijk. Aan het einde van de werkdag hebben we uw aansluiting weer geopend en kunt u weer lozen op het riool. Daarnaast vragen wij u om uw auto niet te parkeren binnen 15 meter van een inspectieput. Dat zijn de grote vierkante putten met ronde deksels (60 cm) in de straat.

Planning

Onze werkzaamheden aan de Hellendoornseweg Mariënheem vinden plaats van 05-11-2018 t/m 16-11-2018.

Aanwonenden ontvangen in de week voor de start van de werkzaamheden in hun straat een brief van aannemer GMB. Hierin staat alle benodigde informatie, zodat u weet wanneer het raadzaam is een zware emmer op het toilet te zetten en wanneer de riolering beperkt gebruikt kan worden.

Meer informatie

Heeft u vragen over onze werkzaamheden? Of ervaart u overlast? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0572 – 34 77 99

Deel dit via social media