De Raad van State haalde op 29 mei 2019 een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat mag niet langer gebruikt worden als basis voor toestemming voor activiteiten als
de uitbereiding van agrarische bedrijven. Maar de uitspraak heeft ook gevolgen voor de aanleg van een weg of een bedrijventerrein nabij een beschermd Natura 2000-gebied.

 
Wanneer je het hebt over de PAS wordt vaak alleen gedacht aan de agrarisch sector, echter heeft het een veel grotere impact. Het gaat namelijk om alle activiteiten waarbij stikstof
uitstoot een negatief effect op Natuurgebieden heeft. In Overijssel en ook in Raalte hebben we te maken met de zogenoemde Natura 2000 gebieden.

Snel duidelijkheid
CDA maakt zich zorgen om de agrarisch ondernemers die mogelijk ernstig in de knel komen doordat de uitspaak grote gevolgen heeft voor de toekomst van het agrarisch bedrijf. Er zijn
al een groot aantal ondernemers die met vragen zitten; “Heeft dit gevolgen voor mijn huidige vergunning?” Of, “de noodzaak om mijn bedrijf verder te ontwikkelen, kan dat nog?” Het CDA
Raalte pleit er voor om met provincie en gemeenten snel een informatiepunt en communicatie traject op te zetten. “Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen en
knelpunten in kaart gebracht worden” Aldus Jeroen Neimeijer van de Raalter CDA fractie.

Ook aanleg van infra structuur als N35 en bedrijventerreinen.
Daarnaast stelt Neimeijer vragen aan het college van B&W in Raalte over de invloed van het afschieten van de PAS op de plannen voor verbreding van de N35 en het aanpakken van
Kruispunt Bos. Liggen deze trajecten nu ook stil? En hoe gaat het met de uitbereiding van het bedrijventerrein? De berichten over verkoop van kavels op de Zegge VII zijn de
afgelopen tijd erg positief. Komt de uitgifte onder druk te staan?

Deel dit via social media