Bekijk hier de notulen van het Zuilenoverleg!

Afmeldingen: Hanneke Koenjer-Berenpas (PB Mariënheem), Rolwandelclub (wel
stand van zaken gemaild), Asspel (wel stand van zaken gemaild) Voetbal, Tennis,
School

1) Opening en welkom
2) Notulen vorig zuilenoverleg, dd. 17-06-2019
Geen op- en of aanmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd.
3) Rondje Zuilen
Project herinrichting veld 2 voetbal
Bezoek Lierderholthuis geweest waar een multifunctioneel veld is aangelegd.
Hiervan ontvangt men nog informatie met betrekking de totstandkoming hiervan.
Lierderholthuis heeft veel subsidie ontvangen. Donderdag 26 september rondgang
met Gemeente (Raad op stap) Zit echt nog in de beginfase. Nog geen beelden bij
kosten etc.

Duurzaamheid:

-duurzame accomodaties. Technisch afgerond. Financieel is het wachten op gelden vanuit RVO. Eind vorige week bericht ontvangen dat laatste deelbetaling en
daarmee hele project is goedgekeurd. Binnen 6 weken volgt het geld. Hierna zullen Jos Neulen, Jan Schrijver en Frank Schrijver de financiën afsluiten en volgt een laatste bijeenkomst met betrokken partijen. Bij de rondgang met de gemeente a.s. donderdag wordt e.e.a. ook getoond.

- 1e helft november wordt avond georganiseerd in samenwerking met Gemeente Raalte en Buurkracht. Onderwerpen: Energietransitie; energie scans; nieuwe site van Buurkracht. Nader info over datum en tijdstip volgt nog

-Vraag Emiel Gerner: Is er vanuit Endona (energiecooperatie Heeten) al eens actie richting PB Marienheem geweest? Nee, niks concreet. Vanuit Manege wordt ook
aangegeven dat ze bezig zijn met zonnepanelen. Wellicht dat zij ook nog iets met Endona kunnen. Emiel Gerner deelt zijn informatie met manege.

Woningbouw
Nieuwbouw de Wormink raakt langzaam vol. Afgelopen tijd is er de behoefte gepeild binnen alle dorpen. Rineke Bugter (gemeente Raalte) gaat bezig met een
zone onderzoek waar het voor Mariënheem zou kunnen. Hierover volgt binnen enkele weken meer informatie. Andere dorpen hebben al wel grond waar mee bezig
gegaan wordt. Dilemma in Mariënheem zijn de “stank-cirkels”.

KBO
Binnenkort aandacht voor Dementie. Daarnaast lidmaatschap is vanaf 55+. KBO gaat kijken wat wat de behoefte is van de jongste leden en wat daarvoor georganiseerd wordt. Verder loopt alles goed.

Vocluma
Volgend jaar 75 jaar bestaan. 25 januari 2020 is het feest. Programma volgt. Verder is men bezig met een eigen ruimte in het As-spel. Bij de invalideparkeerplaats aan de kant Kruidentuin wordt een berging gecreëerd zodat Vocluma de huidige berging kan gebruiken als bestuurskamer/eigen ruimte wat voor Vocluma veel praktische voordelen geeft. Alles in goed overleg met bestuur As-spel en met veel inzet uren van Vocluma leden. De hoop is er om de opening te combineren met het jubileum.

Emiel Gerner (Gemeenteraad)
Aanstaande donderdag 26 september “Raad op stap in Marienheem”. Er is nog ruimte om te pitchen.

Marienheem zorgt voor elkaar
Overleg geweest met gemeente Raalte. Dement-vriendelijke gemeente. Er is al Alzheimer cafe maar er komt nu ook veel aandacht voor dementie. Er wordt daarnaast veel georganiseerd vanuit gemeente. Alles is te vinden op www.raalte.nl
en op www.kr8vanraalte.nl/

- 31 oktober is er hoftheater een voorstelling letter voor letter. Gaat over
laaggeletterdheid
- 15 oktober: mantelzorg monologen
- Goed gemutste brei campagne
- Week van de ontmoeting: 3 oktober: gebakjesdag. Ga met een gratis gebakje bij
iemand op bezoek
- 7 oktober Kenniskaravaan: vrijwilligersverzekering. Werken als vrijwilliger. Hoe
ben je verzekerd? Is op 7 oktober.

Omnihuus
Druk met 75 jaar bevrijding Marienheem. Programma is nagenoeg rond. Alles in het weekend rond de pasen. Gevarieerd programma voor jong en oud van donderdag
tot en met zondagavond. Hou de mik in de gaten. Begroting is redelijk in beeld. Subsidies worden aangevraagd en onderzocht. Er worden betrokken partijen
ingeseind (Schalm Asspel etc) zodat iedereen tijdig mee kan werken. Boek 75 jaar bevrijding Mariënheem. Er zijn gesprekken met een redacteur. Ze zijn
nog op zoek naar een vormgever voor foto’s en illustraties etc. Vanuit de vergadering worden al een aantal opties aangedragen. Gedenkteken nabij school zijn ook mensen mee bezig.
Vanuit de Gemeente is er ook een werkgroep bezig waarin voor elk dorp e.e.a. geregeld wordt bijv. vergunning.
Al met al wordt het groots aangepakt en is alle hulp welkom.

Verkeerscommissie
Geen nieuws mbt de N35. Commissie is net als de andere betrokken PB’s niet blij mee.

Commissie omgevingsvisie gemeente Raalte
Gerard Nij Bijvank heeft hierin deelgenomen. Plan wordt oktober gepresenteerd. Echt een globale visie op woningbouw. Niet op details gericht, maar meer op bijv
gasvrije toekomst, inbreiden of uitbreiden, etc

Rabobank Club Support
Gerard Nij Bijvank benoemt de actie Rabobank Club Support. Als er veel aanvragen zijn vanuit de verenigingsleven om mee te doen wordt het succesvoller en hoe succesvoller de eerste editie hoe beter dit is voor de toekomst (wellicht meer geld beschikbaar)

Manege
Druk met bestuurlijke reorganisatie om van 4 besturen naar 3 besturen te gaan. Afwikkeling schade aan tenten CSI Salland is langdurig traject. Dit heeft zijn
weerslag gehad. Asbestsanering is uitgesteld, daarna bezig met zonnepanelen. Een kerstshow (zoals vroeger traditie) komt ook weer op de agenda.

Wandelpaden:
Waardering vanuit Johan Schrijver voor de mensen die het onderhoud doen. Gebeurt toch allemaal maar.

Samen Leefbaar Marienheem
Zomerprogramma is net afgerond. “Zaaien oogsten en ontmoeten”. Dat is geslaagd. Afgesloten met een viering in de boskapel en een brunch (120 mensen) Daarnaast
programma creatief met bloemen. Daarnaast 7x muziek op een zondag. Ook 6 wandelingen op de woensdag onder leiding van een gids. Bijzonder onderdeel was ook Zorg en Cultuur. De ouderen vertelden een verhaal en vanuit de input waren er 2 schilders die het verhaal uitbeelden op doek en daarnaast een muzikant die toepasselijke muziek bij de verhalen liet horen. Daarnaast het hele dorp versierd met bloemen. Plannen kerst zijn nog niet gereed. In ieder geval zal er weer verlichting komen.
Plannen worden momenteel gesmeed.

Vraag vanuit de zuilen: Volgend jaar weer bloemen? Want het staat wel geweldig.
Dit is nog niet duidelijk, aangezien het dit jaar vanuit subsidie gefinancierd is. Henny Huis in ’t Veld (gemeente Raalte)
Korte toelichting op de “Raad op Stap” welke donderdag 26 september plaatsvindt. Omnihuus vraagt of de wandeling ook langs Omnihuus gaat aangezien het Omnihuus dan ook open is. Gaat men regelen.

Mik
Mik werkgroep levert elke week weer goed werk af. Ans Reimert wil na jaren stoppen met de facturering aan de adverteerders en is bezig met een opvolger.

Financiën:
Afwikkeling subsidie Duurzame accomodaties bijna afegrond (Zie Duurzaamheid) is Waarderingssubsidie voor 2020 is weer akkoord

Asspel (update via mail)
We gaan een berging bouwen in de hoek naast de kruidentuin, hiermee wordt het mogelijk om de huidige berging te verhuren aan Vocluma voor een bestuurskamer.
Bestuurskamer is opgeknapt en boven is alles geschilderd. Het geheel gaan we samen met de vrijwilligers openen op zondag 29 september.
Verder geen bijzonderheden.

Rolwandelclub (update via mail)
Tijdens de wandeling zijn al onze rolstoelen bezet. Inmiddels hebben wij er 2 rolstoelen bijgekregen die ook bezet zijn. Er zijn verder geen bijzonderheden.

4) Rondvraag en w.v.t.t.k.

- Plaatsing nieuwe mast KPN: er is nog geen nieuwe informatie over
- Subsidies: gemeente neemt e.e.a. onder de loep. Gaat dit goed? “Kan dit
anders? Hier komen bijeenkomsten over. Zie:
https://www.raalte.nl/nieuws/roalter-geld-dat-telt-hoe-kan-subsidiebeleid-verbeterd-
worden
Sluiting
Het volgend zuilenoverleg wordt nog gepland.

Deel dit via social media