Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met de coronavirus hebben afgekondigd zijn verlengt t/m maandag 13 april (Tweede Paasdag).

 

Doordeweekse vieringen:
Deze gaan niet door in de kerk.
Wel is er iedere dag een ochtendmoment van samen stil staan en gebed. Met ruime afstand tot
elkaar te volgen in de kerk om 9.00 uur, of via de kerktelefoon. De misboekjes t/m Pasen liggen
achter in de kerk en kunnen worden meegenomen naar huis en kunnen ook gebruikt worden bij de
eucharistievieringen die via de tv te volgen zijn.

Misintenties
:
Alle opgegeven misintenties worden gebeden op het ochtend moment van de zondag. Misintenties
kunnen altijd worden doorgegeven aan het secretariaat.

Chrisma mis:

De publieke Chrisma mis in Apeldoorn komt te vervallen.
Ziekenzalving- en zegen:
Ziekenzalving en/of-zegen blijft mogelijk (hiervoor kunt u contact opnemen met de
bereikbaarheidstelefoon).

Biechtgelegenheid:

Als iemand het sacrament van boete en verzoening wil ontvangen dan blijft dat mogelijk (hiervoor
kan men een afspraak maken met een van de pastores).

Doopvieringen:
Tot nader orde worden doopvieringen opgeschort (in crisissituatie kan er altijd gedoopt worden de
zgn. nooddoop).

Uitvaart:
Tot op dit moment is een uitvaart toegestaan. Bij een uitvaart mogen maximaal 30 mensen aanwezig
zijn. (uitvaart is een gebedsviering zonder koor)

Palmpasen, Goede Week en Pasen:
Deze vieringen gaan niet door (wellicht t.z.t. wel digitaal en via tv).

Openstelling secretariaat:
Deze zijn alleen tijdens openingsuren telefonisch bereikbaar.
Voor dringende zaken kunt u bellen met: Lidy Holtmaat 06-25054712 of Diny Maatman 06-25031497.

Bijeenkomsten en koorrepetities:
Alle bijeenkomsten en koorrepetities worden voorlopig afgelast

Klokken van troost en hoop:
De parochie doet mee aan het initiatief van de Nederlandse Raad van kerken op de woensdagen
25 maart en 1 april luiden de klokken van 19.00 -19.15 uur.

Pastoraal contact:

De leden van het pastoraal team zijn telefonisch bereikbaar (zie onderstaande telefoonnummers)

Updates:
Indien noodzakelijk zal er op iedere doordeweekse dag een update volgen via Mariënheem Online.

Heeft u familie, kennissen, buren die geen gebruik maken van internet dan graag deze informatie
doorgeven via telefoon, of het uitprinten van deze informatie.

Openingstijden kerk voor individueel gebed of kaarsje opsteken
Elke dag van 09:00 uur tot 17:00 uur. Elke ochtend een moment van samen stil staan en gebed om 09:00 uur.

.Respecteer de richtlijnen van de overheid:

- Houd 1,5 meter afstand van elkaar
- Schud geen handen
- Kom NIET binnen als u hoest, verkouden bent en/of koorts heeft

Deel dit via social media