De gemeente Raalte is een echte evenementengemeente. Door het coronavirus kunnen veel evenementen dit jaar helaas niet doorgaan, maar normaal gesproken worden er jaarlijks meer dan tweehonderd evenementen georganiseerd. Van klein tot groot en voor jong en oud.  Hoe zien evenementen er in de toekomst uit? En hoe zorgen we ervoor dat het feestje voor iedereen leuk is en blijft? Daar maken we afspraken over met elkaar. Wat vind jij belangrijk? Praat mee en vul de online vragenlijst in.


De online vragenlijst is onderdeel van de actualisatie van het huidige evenementenbeleid (2008). Via de vragenlijst willen we ophalen wat er speelt bij organisatoren, inwoners (bezoekers), omwonenden en ondernemers. Je kunt vragenlijst tot 18 september 2020 invullen. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe completer het beeld. Het zou dan ook mooi zijn als je deze vragenlijst verder wilt verspreiden.

In de volgende fase gaan we in een aantal werkateliers met elkaar in gesprek over thema’s die leven rondom evenementen, zowel sociaal als economisch. Geïnteresseerden kunnen zich via de vragenlijst opgeven voor de werkateliers. De opbrengst vormt de basis voor de actualisatie van het evenementenbeleid van de gemeente Raalte.

Link naar de online vragenlijst.

Alvast bedankt voor het invullen van de vragenlijst. Wie weet tot ziens in de werkateliers!

Deel dit via social media