Op zaterdag 3 oktober kunnen belangstellenden mee met een speciale Natura 2000-excursie door het Boetelerveld. In en rond dit natuurgebied worden tot het eind van dit jaar werkzaamheden uitgevoerd om de bijzondere planten en dieren die hier voorkomen te versterken en meer ruimte te geven. Aanmelden voor de wandeling kan via deze link. Er wordt gelopen in groepjes van maximaal 9 personen.....

Dit maakt het mogelijk om én voldoende afstand (1,5 meter) te kunnen houden tijdens de wandeling én tijdens stops alles goed te kunnen zien en horen. De groepjes vertrekken vanaf 9.00 uur ieder kwartier vanaf de noordoostelijke ingang van het Boetelerveld, tegenover de Breenhoeve (Eekwielensweg 4a, Haarle). Hier is ook voldoende ruimte om auto of fiets te parkeren.

De wandeling duurt circa 1,5 uur. Tijdens de tocht is er ruimschoots gelegenheid voor vragen en verdieping. Op meerdere plekken in het gebied staan deskundigen die de werkzaamheden die er zijn of worden uitgevoerd, toelichten. Er zijn geen kosten aan de excursie verbonden. Speciale kleding is niet nodig, wandelschoenen zijn aan te raden. Een verrekijker meenemen kan leuk zijn!

Over het Boetelerveld

Het Boetelerveld is het laatste natte heidegebied in Salland en één van de 24 Natura 2000-gebieden in Overijssel die door het Rijk zijn aangewezen. Doordat het gebied nooit is ontgonnen, is de natuur die er voorkomt te vergelijken met die van de Raalter woeste gronden in de tijd van de marken. Het gebied wordt bedreigd door te lage grondwaterstanden in het voorjaar en te hoge concentraties stikstof. Om het Boetelerveld te behouden, voeren de provincie Overijssel, de gemeenten Raalte en Hellendoorn, Landschap Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en LTO Noord gezamenlijk een totaalpakket aan maatregelen uit; binnen en buiten het natuurgebied.

Deel dit via social media