Om maar met de deur in huis te vallen, de traditie van een dorps-paasvuur in Mariënheem houdt op te bestaan. Er zal geen paasvuur meer georganiseerd worden zoals we dat de afgelopen
jaren kenden op locaties aan de Wissinkweg of eerder aan de Hooilandweg.

 
Dat we dit lastige besluit hebben moeten nemen heeft meerdere oorzaken:

 • De laatste jaren hebben regelmatig met bovengemiddelde droogte te maken gehad. Dit leidde tot veel onzekerheid in verband met
  dreigende stookverboden. We hebben de bult, om die reden, zelfs een keer moeten laten versnipperen.

 • Als een paasvuur om die reden niet, of pas weken later, aangestoken mag worden betekent dit dat de grondeigenaar de grond, langer dan
  gepland, niet kan gebruiken. Hoewel we tot op heden hier altijd alle medewerking van betreffende grondeigenaren hebben gehad voelt
  dat toch als een grote verantwoordelijkheid.

 • Onder andere ten gevolge van de uit de hand gelopen vreugdevuren in Scheveningen/Den Haag 2 jaar geleden waren de veiligheidseisen
  opnieuw aanzienlijk aangescherpt.

 • Onze vergunning voor 5 jaar is afgelopen. Voor een nieuwe vergunning gelden weer strengere eisen. Als voorbeeld, bij een halvering van de
  omvang van het paasvuur zou de afstand tot brandbare objecten (zoals bomen en gebouwen) nog groter moeten zijn dan we nu
  moesten hanteren.

 • Het brengen van snoeihout vanuit het dorp (en omstreken) is de laatste jaren veel minder geworden. Dit heeft financiële
  consequenties maar maakt het voor de vrijwillige zaterdaghulpen ook minder aantrekkelijk om aanwezig te zijn.

 • Financieel werd het steeds lastiger om een en ander rond te zetten. Dit zou op basis van de eisen bij een nieuwe vergunning echt
  problematisch worden.

 • Daarnaast spelen, zij het in veel mindere mate, ook zaken als corona, en geur- en fijnstofdiscussies mee. Vandaar dat we het niet langer verantwoord achten een dergelijk
  evenement te organiseren.

Het valt overigens niet uit te sluiten dat andere partijen alternatieve activiteiten gaan organiseren rondom Pasen.

Als paasvuurcommissie hebben we het paasvuur jarenlang met veel plezier en passie georganiseerd. Mede ook de zeer grote belangstelling
elk jaar met het afsteken en de traditie van groep 8, maakte de keuze van stoppen er niet gemakkelijker op.

Dat we als dorp een jarenlange traditie van paasvuren hebben gekend is te danken aan de inzet van vele vrijwilligers en de steun van vele
bedrijven en sponsoren. Hiervoor zijn we hen dan ook bijzonder dankbaar.

Aan alle vrijwilligers, bedrijven en sponsoren dan ook:

Bedankt !!

Deel dit via social media