De jaarvergadering van het Plaatselijk Belang Mariënheem stond gepland voor maandagavond 19 april 2021. Vanuit het Plaatselijk Belang Mariënheem is besloten om deze geen doorgang te laten vinden, maar te verplaatsen naar (waarschijnlijk) maandagavond 14 juni 2021.

 
Dit besluit is genomen omdat het momenteel niet mogelijk is een fysieke bijeenkomst te organiseren. Gezien de geplande agendapunten geeft het Plaatselijk Belang Mariënheem de voorkeur aan een fysieke vergadering in plaats van een online vergadering. Op de agenda zullen onder andere staan: de bestuurswisselingen en de meest actuele thema’s zoals de N35 en de woningbouw.

Noteert u vast in de agenda:
Maandagavond 14 juni 2021 om 20:00 uur, jaarvergadering Plaatselijk Belang Mariënheem.

Wanneer de huidige maatregelen het (nog) niet mogelijk maakt om de jaarvergadering fysiek door te laten gaan zullen wij dit communiceren via de MIK en Mariënheem online.
Plaatselijk Belang Mariënheem is ook uw belang!

Deel dit via social media