Gemiddeld scheiden we 77% van ons afval. Per persoon zorgen we voor 99 kilo restafval per jaar. Daar valt winst te behalen. Als gemeente willen wij de afvalinzameling verbeteren en de hoeveelheid restafval terugdringen. Daarom nemen we het huishoudelijk afvalbeleid onder de loep. Een extern adviesbureau helpt ons daarbij. Ze hebben verschillende afvalstromen onderzocht, maar we zijn vooral ook erg benieuwd naar de input van inwoners.

 

Hier vind je de enquete

Deel dit via social media