Reglement Begrafenisvereniging Mariënheem (versie: 4 april 2023)

Secretariaat: Agnes Ellenbroek Wissinkweg 13, 8106 PG Mariënheem

Tel: 0572-355954 KvK-nr Begrafenisvereniging Mariënheem: 40651098

Een begrafenis of crematie is een ingrijpende gebeurtenis in het leven waar iedereen vroeg of laat mee wordt geconfronteerd. Er zijn tal van zaken en formaliteiten die in enkele dagen geregeld moeten worden. De voornaamste zorg van de begrafenisvereniging is dat de overledene eervol en op gepaste wijze wordt begraven of gecremeerd. Namens de begrafenisvereniging organiseert de uitvaartleider samen met u of de nabestaanden de uitvaart/crematie. Hij is deskundig en regelt in overleg alle bijkomende zaken die met een overlijden te maken hebben.

Het lidmaatschap van onze vereniging kent momenteel de volgende verstrekking

 1. In geval van overlijden in een Nederlands ziekenhuis, de kosten voor tijdelijk opbaren daar.
 2. Vervoer, binnen Nederland, van overledene naar woonplaats en/of aula en naar de begraafplaats of crematorium tot een maximaal bedrag van € 300,-
 3. Het gebruik van de aula in de Schalm de dagen voorafgaande aan begrafenis/crematie.
 4. Het gebruik van de eigen koelinstallatie, (in eigendom van de vereniging), bij thuisopbaring.
 5. Van het honorarium van de uitvaartleider wordt de eerste € 600,- vergoed door de vereniging. De uitvaartleider levert hiervoor o.a. de volgende diensten:
  1. het verzorgen van de aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand en de overige wettelijke formaliteiten,
  2. het verzorgen (o.a. afleggen en opbaren) van de overledene in overleg of in samenwerking met de nabestaanden,
  3. het regelen van de uitvaart en het vervullen van de noodzakelijke overige formaliteiten.

Als uitvaartleider bevelen wij van harte onze plaatselijke uitvaartleider de heer Henrie Hutten aan (06-23749007 / www.henriehutten.nl).

Voor eigen rekening zijn o.a de uitgaven voor

 • De kist
 • Gemeentelijke leges mbt overlijdensaangifte
 • Condoleanceregister
 • Advertentie(s)
 • Bloemstukken
 • De volgauto(s)
 • De koffie tafel
 • Andere methoden mbt het conserveren van het lichaam (anders dan regulier koelen met de installatie van de vereniging)
 • Kerkdienst/avondwake/herdenkingsbijeenkomst
 • De grafrechten (zie parochieheiligkruis.nl/locaties/marienheem/kerkhof )
 • Het graf delven
 • Gebruik van bijvoorbeeld de Schalm als aanvullende locatie tijdens de avondwake/herdenkingsbijeenkomst
 • De rouwbrieven/dankbetuigingen en postzegels
 • Crematorium
 • Het grafmonument of (sier)urn

De begrafenisvereniging Mariënheem is een kleine vereniging die haar taak tot Mariënheem en directe omgeving moet beperken. Dit betekent dat wij leden die komen te overlijden en buiten de regio woonachtig zijn, om financiële redenen, niet de zorg kunnen geven die wij binnen de regio verlenen. In geval van overlijden wordt dan door het bestuur een zogenaamd individuele pakket waarde vastgesteld en uitgekeerd.

Alle genoemde verstrekkingen zijn gebaseerd op regionaal gebruikelijke tarieven, afwijkingen hierop zijn voor eigen rekening.

De contributie

De contributie wordt jaarlijks tijdens de jaarvergadering vastgesteld. Voor gezinnen bedraagt de contributie per 1-1-2023 € 30,30 per jaar, alleenstaanden en kinderen van 18 jaar en ouder betalen € 19,90 per persoon per jaar. Kinderen van leden zijn, tot de leeftijd van 18 jaar, gratis meeverzekerd. Als het lidmaatschap op latere leeftijd start is er sprake van een verplichting tot betaling van een eenmalige “inhaalpremie”. De hier genoemde bedragen en verstrekkingen zijn vastgesteld in de jaarvergadering van 11-10-2022. Jaarlijks, per 1 januari, zullen de bedragen wordt aangepast conform de consumentenprijsindex van het CBS. In de jaarvergadering kan besloten worden tot een nadere aanpassing van de contributie.

Er is vanzelfsprekend de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten voor de bijkomende kosten buiten onze vereniging om. We werken daarvoor samen met Twenthe Uitvaartverzekering (www.twenthe.nl)  te Enschede.

Uitvaartverzorging voor niet-leden

Niet-leden komen niet in aanmerking voor de genoemde vergoedingen. Voor zover zij gebruik willen maken van het dienstenpakket kunnen wij onze lokale uitvaartleider de heer Henrie Hutten (06-23749007 / www.henriehutten.nl) van harte aanbevelen.

Tot slot

In situaties waarin het reglement of de statuten niet voorzien is de beslissing van het bestuur bindend.

 

Meer informatie rondom dit thema zie:

Uitvaartverzorging Henrie Hutten:

            www.uitvaartverzorgingolst.nl

www.henriehutten.nl

Twenthe Uitvaartverzekering:

            www.twenthe.nl

Info kerk en kerkhof (o.a. kerkhofreglementen en tarieven)  Marienheem:            www.parochieheiligkruis.nl/locaties/marienheem/kerkhof

Het graf delven door Regratec Grafdelving

www.regratecgrafdelving.nl

Deel dit via social media