Dankbaar kijken we terug op de VREDESWEEK van 16-24 september 2023.

Het landelijk thema was: (ON)VREDE en NU iedereen kan iets voor Vrede doen.

Woensdagavond was er een sfeervolle Taizé-viering in de Plaskerk. Veel zangers en belangstellenden namen deel aan dit Oecumenische avondgebed. Er werden Taizé-liederen gezongen en er was tijd voor stilte, korte overweging en gebeden. De viering werd begeleid door diaken Marc Brinkhuis en organist Klaas Bos. Zondag was de wandel-fiets-vredes-tocht met vredesvlag en fakkels van Raalte naar Mariënheem en aansluitend een open podium in de kerk van Mariënheem.......

Onderweg hebben we 5 zonnebloemen bij het monument in Mariënheem gelegd voor de 4 gesneuvelden en 1 voor alle gewonden tijdens de beschieting van de trein. De kinderen van diverse scholen hadden een tekening van een Vredesduif gekleurd en voorzien van een vredeswens. De kerk was versierd met alle tekeningen en de Vredesboom waar iedereen een wens in kon hangen. Er werd gezongen en geluisterd naar Vredes-muziek, gedichten en informatie over werk van de Gemeente, o.a. over de taalschool, Amnesty International en over de Vredesposter actie van de Lions. Klaas Bos vertelde over zijn actie voor kinderen van het AZC te Schalkhaar en daarvoor kon men een gift geven. Het was een indrukwekkende uitwisseling van ervaringen en invulling van vrede.

Namens de Raad van Kerken Raalte e.o. en de werkgroep Samen Leefbaar Mariënheem worden alle medewerkers hartelijk bedankt.

Vredesweek 2024 is van 15 t/m 23 september.

Sfeerimpressie bekijk de foto's HIER

Deel dit via social media