Wij zijn samen kerk. Jij bent lid van de kerk. Dat betekent dat jij samen met anderen die lid zijn, je geloof wilt beleven. Het kerkgebouw is daar een prachtig middel voor. Jouw geloof, jouw beleving en jouw manier van uiten doet ertoe! Dat willen wij in 2024 samen gaan doen met jou.


We bouwen voort op 2023. Zo gaan we ons weer inzetten op een aantal bredere projecten in sterke samenwerking met Samen Leefbaar Mariënheem, verenigingen en andere partijen. Dat heeft u allen afgelopen jaar al direct ervaren, beleefd en gezien in bijvoorbeeld de afgelopen decembermaand. Een Kerstprogramma vol beleving en sfeer als dorpsgemeenschap Mariënheem. In 2024 zal bijvoorbeeld het koorproject Passion plaatsvinden. Een voltallig koor met orkest zal op 29 maart Goede Vrijdag de uitvoering van Jesus Christ Superstar verzorgen!

En zo willen we ook in 2024 weer verder met onze wekelijkse vieringen op zondag, de donderdagmorgen, de jaarlijkse rituelen en sacramenten vanuit ons geloof (Allerzielen viering, uitvaarten, Lourdesbedevaart, ziekenzalving, Pasen). Maar ook willen we in ontmoeting met de ander mensen een steuntje in de rug geven, door een luisterend oor te zijn of door met elkaar een kopje koffie te drinken. Open staan voor elkaar en er zijn voor elk verhaal, waarbij ons kerkgebouw in 2024 daarvoor de prachtige centrale plek vormt.

Voor deze inhoudelijke uitingen van ons geloof vragen wij uw bijdrage! We moeten het samen doen! We hebben u nodig, want hoe meer u geeft hoe meer wij kunnen realiseren en doen in onze vitale geloofsgemeenschap Mariënheem.

Hartelijk dank!
Namens onze geloofsgemeenschap, Locatieoverleg Mariënheem (voormalig locatieraad en
pastoraatsgroep)

Deel dit via social media