Kracht van Salland biedt een bijdrage voor maatschappelijke initiatieven. Deze komt in de vorm van een cheque voor aanvragen tot €1000,-. Het maatscahppelijke initiatief mooi je woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maken.

 
Indienen: voor 19 maart 2024
Uitsluitsel: uiterlijk 26 april 2024
Meer info: www.dekrachtvansalland.nl/initiatievencoach

Deel dit via social media