Motivatie voor kandidaatstelling ledenraad Rabobank Salland:

Als ledenraadslid wil ik mijn stem laten gelden binnen Rabobank Salland. De ledenraad is een uniek fenomeen. Deze vorm van meepraten en advisering kent geen enkele andere bank. 
Graag zet ik mij in om de professionele organisatie van Rabobank Salland te verbinden met de samenleving in mijn omgeving.  

Alle leden krijgen vanaf  1 tot en met 14 september de gelegenheid om hun stem via internet uit te brengen.

Ik hoop dat ik op uw steun kan rekenen.

Gerard Nij Bijvank

 

Beste leden van Rabobank Salland,

U kuntweer stemmen voor de ledenraad van Rabobank Salland.
Ik wil u graag attenderen op het feit dat een Mariënhemer zich beschikbaar heeft gesteld.
Bij deze beveel ik Gerard Nij  Bijvank van harte aan.

Door zijn jarenlange ervaring in het verenigingsleven en met name Plaatselijk Belang kent hij onze gemeenschap en daarmee veel kleine kernen als geen ander.
Zijn werk gerelateerd aan de agrarische sector voegt nog meer kennis van zaken toe.

Kortom een goede kandidaat voor de deze vacature.

Vriendelijke groet,
Caroline Kruiper (nog tot najaar 2015 ledenraadslid)

Deel dit via social media