De juiste plek is weer bepaald en de rijplaten liggen klaar dus …… het echte bouwen kan beginnen. De gemeente heeft reeds wat snoeihout gebracht en afgelopen zaterdag was de eerste gelegenheid dat iedereen die schoon (snoei)hout heeft dit kon komen brengen. Het hout kan ALLEEN gebracht worden tussen 9:30 en 14:00 uur, locatie weiland Neppelenbroek, wissinkweg 36.

Er zijn enkele vrijwilligers aanwezig om u zo nodig wat te helpen met het lossen. De vrijwilligers hebben tevens tot taak er op toe te zien dat er alleen SCHOON (snoei)hout wordt gebracht. Schoon wil zeggen dat het hout absoluut geen metaal (bijv. spijkers), chemicaliën (bijv. verf) of zand (boomstronken) mag bevatten. Ook struiken/coniferen met stronk worden geweigerd (dus zaag de stronk er eerst af). Let hier goed op en breng de vrijwilligers niet onnodig in verlegenheid !! Mede gezien de locatie zullen we hier streng op toezien.

Het organiseren van een paasvuur brengt kosten met zich mee. Denk aan kosten voor het berijdbaar maken van het land, opgooien door een kraan, het afvoeren van restmateriaal, herstellen van het land, enzovoorts.
Daarom vragen wij een vrije gift bij het brengen.

De zaterdagen dat er hout gebracht kan worden zijn 28 februari, 7, 14, 21 en 28 maart.

Op zaterdag 4 april kan er niet meer gebracht worden omdat we dan de bult klaarmaken om het op eerste paasdag 5 april ‘s avonds om 20.00 uur aan te kunnen steken.

Alvast bedankt namens de paasvuurcommissie, de vele vrijwilligers en het jeugdkamp.

Contactpersonen paasvuurcommissie zijn:
Gerard Fikken (361554)        
Martin Nikamp (366891)
Peter Bruggeman (360032)     

Deel dit via social media