Het zal weinigen van de lezers ontgaan zijn dat er recent een motie van de Partij voor de Dieren is aangenomen in de 2e kamer die ervoor moet zorgen dat kalfjes een bepaalde periode na de geboorte bij hun moeder moeten blijven.

Sinds jaar en dag worden kalfjes door het gros van de melkveehouders direct na de geboorte individueel gehuisvest, gescheiden van hun moeder en koppelgenoten, met slechts één doel, namelijk maximale overlevingskans voor het kalf, o.a. door minder kans op infecties, diarree, geen kans op doodgelegen worden of verdrukt of vertrapt worden door andere koeien. Tevens wordt de stress voor kalf en koe tot een minimum beperkt door ze te scheiden voordat kalf en koe zich aan elkaar hebben kunnen hechten.

Twee weken eerder was een soortgelijke motie, ingediend door de SP nog met ruime meerderheid afgestemd, maar de lobby-activiteiten van mw. Thieme hebben hun werk goed gedaan, sjapoo! Edoch het onderwerp op het allerlaatste moment op de agenda laten zetten, om het daarmee zoveel mogelijk aan de aandacht van tegenstanders te onttrekken is niet zozeer een vorm van linkse, maar meer van slinkse politiek. Haar eerste reactie op twitter: “niet overlaten aan de veehouders!”

Diezelfde 2e kamer looft een vergoeding uit van ‘maar liefst’ € 750,- als je als melkveehouder je koeien op 14 april in de wei laat lopen. Weer of geen weer, gras of geen gras.

Kennelijk is de ondernemersvrijheid in Nederland verleden tijd. We zijn aan het verworden tot een haast communistisch systeem waarbij Den Haag en Brussel bepalen wat je doet, wanneer je dat doet en hoe je dat doet. Agrariërs verworden langzaam tot marionetten van de politiek die niet de moeite neemt om zich te verdiepen in de sector die 20% van de Nederlandse economie voor haar rekening neemt. De ondernemersgeest wordt met deze manier van bestuur vernietigd en dat gaat op lange termijn averechts werken, want daarmee verdwijnt o.a. ook het enthousiasme voor innovaties. Het zijn juist de innovaties en vooruitstrevendheid waar Nederland om geroemd wordt door de rest van de wereld. Zeer efficiënte productie van uitstekend en veilig voedsel, lage CO2 uitstoot, weinig uitstoot van fijnstof en Ammoniak, laag zoetwater verbruik, met een hoge mate van dierwelzijn. De CO2 uitstoot en het waterverbruik per kg melk en vlees is in Nederland ongeveer de helft van het gemiddelde in de rest van de wereld. Vooruitstrevende landen komen hier in de leer, maar als de ondernemers-geest uit de fles verdreven wordt, zal de Nederlandse voorbeeldfunctie stapje voor stapje verdwijnen en dat zal iedere Nederlander gaan voelen in zijn/haar portemonnee, omdat er simpelweg miljarden euro’s minder in de staatskas zullen vloeien. Als onaangenaam neveneffect zal er ook in ons mooie Mariënheem een gestage verloedering van ons buitengebied en cultuurlandschap optreden, omdat dit cultuurlandschap voor een belangrijk deel, veelal kosteloos, door agrariërs onderhouden wordt.

Maar ja, tegen die tijd dat dit allemaal echt doordringt en zichtbaar wordt voor de gemiddelde Nederlander, zitten mw. Thieme en consorten al van hun vette pre-pensioen te genieten ergens aan de costa met een vegaburgertje uit eigen slagerij.

Deel dit via social media