Rijkswaterstaat zal van 1 juli tot 5 augustus  diverse (groot) onderhoudswerkzaamheden tussen Raalte en Wierden uitvoeren. De bereikbaarheid van onze gemeente zal gedurende deze vijf weken onder druk staan. Ervaring leert dat als weggebruikers dit van tevoren weten en er rekening mee (kunnen) houden, de hinder zo beperkt mogelijk blijft. Hier vind je een factsheet met daarop alle informatie over deze verkeershinder.

RWS kaart factsheet omleidingen N35

Deel dit via social media