Raadslid Elroy Elshof heeft namens het CDA in Raalte schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeesters en Wethouders over de mogelijkheid om met betrokkenen in gesprek te gaan over een visie op religieuze gebouwen.

 
Het Rijk heeft middelen vrijgemaakt voor gemeenten om te komen tot zo’n visie. Deze visie zou moeten anticiperen op de toekomstige bestemming van kerken en een eventuele nieuwe invulling hiervan. In toelichting op de vragen stelt het CDA dat de bestemming van de vele kerken in Raalte een actueel onderwerp is. Elshof: “Het Rijk schat dat tussen de 1.800 en 4.800 kerken in de komende tien jaar zijn deuren zullen moeten sluiten. Deze kerken zijn beeldbepaald voor de dorpen in onze gemeente. Ze kleuren het straatbeeld en zijn in de verte te zien vanuit onze mooie landschap. Daarnaast zijn de kerken al eeuwenlang een plaats van samenkomst en verbondenheid. Daarom is het van belang dat de gemeente meedenkt en meehelpt bij de invulling
van onze kerkgebouwen in de toekomst.”

Deel dit via social media