Gemmeenten

Na jaren lobbyen is het voor elkaar: er wordt geld beschikbaar gemaakt om de N35 op te knappen. Naast het bedrijfsleven en de politiek hebben de Plaatselijke Belangen (PB’s) Haarle, Mariënheem, Heino en Laag Zuthem hier vele jaren voor gestreden. “Het doel was een veiligere N35 voor de weggebruikers én de omgeving. Dat doel lijkt hiermee gehaald.” aldus Niels Tomson (Plaatselijk Belang Laag Zuthem) Wat is het probleem?...

De N35 is een barrière geworden in plaats van een verbindingsroute. Op en om de N35 wordt het steeds onveiliger. Het is gevaarlijk om de N35 over te steken en deze Rijksweg loopt zelfs dwars door het dorp Mariënheem. Dit kon zo niet langer vonden de Plaatselijke belangenverenigingen. De afgelopen jaren hebben ze daarom de krachten gebundeld en zijn samen opgetrokken om de N35 op de politieke agenda te krijgen in Den Haag.                                                   En dat is gelukt. De N35 is opgenomen in de Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Zowel het Rijk als de Provincie investeren ieder 100 miljoen in vijf ongelijkvloerse kruisingen, in een rondweg bij Mariënheem en in verbeteringen aan overige kruispunten.

“Eindelijk lijkt er een einde te komen aan al dat verkeer dat Mariënheem doorklieft” aldus Nico Dijkman (Plaatselijk Belang Mariënheem)

De Plaatselijke Belangen zijn hier blij mee. Ook al is het niet het budget voor het opwaarderen van de N35 naar een stroomweg met 2x2 banen (kosten dik 400 miljoen Euro), de veiligheid en de doorstroming worden hiermee wel sterk verbeterd. En natuurlijk moeten ook de knelpunten in Haarle veiliger worden gemaakt. De plannen moeten nog worden uitgewerkt dus weten we voorlopig nog niet wat er precies waar gaat gebeuren.

“Haarle is helaas nog even vergeten in deze brede aanpak en zal nog veiligheidsmaatregelen moeten gaan krijgen. Op dit punt zijn de plaatselijk belangen het met elkaar eens.” aldus Ron Vloedgraven (Plaatselijk Belang Haarle)

De PB’s blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen en nemen aan dat ze proactief door Rijkswaterstaat worden betrokken bij de planvorming. Het kan nog wel vijf tot tien jaar duren voordat de plannen worden uitgevoerd. In de komende jaren zullen ze samen blijven werken om de belangen van de dorpen zoveel mogelijk terug te laten komen in de plannen. De stap die nu is genomen is een hele prachtige tussenstap en de start van een nieuw jarenlang traject.

de plaatselijke belangen:

- Haarle

- Mariënheem

- Heino

- Laag Zuthem

Deel dit via social media