Afgelopen weken hebben diverse vrijwilligers, die vele werkzaamheden verrichtten voor de kerk, afscheid genomen.

 

Het zijn 7 dames die jarenlang de kerk hebben schoongemaakt. Daarnaast ook de was van alle witte kleden verzorgden en de kelken schoonmaakten. Steeds zorgden zij ervoor dat de kerkgangen, de banken en vloeren, het altaar, de sacristie en de diverse bakken voor offerkaarsen werden schoongemaakt. Er is nog een groepje van 6 dames over, die nu gezamenlijk de kerk nog 4 keer per jaar schoonmaakt.

Afscheid 1

Ook 2 dames die trouw de kerkbalans hebben rondgebracht en weer hebben opgehaald. Deze actie is altijd in januari en vaak is het dan koud en guur weer. Zij hebben vele jaren weer en wind getrotseerd. Verder hebben we afscheid genomen van 3 collectanten. Zij stoppen met hun werkzaamheden na een coronaperiode, waarin zij steeds met 1 persoon de collecte hebben verzorgd. Nu het collecteren per bank weer mogelijk is, is het moeilijk om met hun drieën het rooster te bezetten.

Afscheid 2

Dan zijn er nog 2 personen die afwezig waren op 24 april en die zich jarenlang ingezet hebben voor het schoonmaken het kerkhof. Beter bekend als de “kerkhofgroep”. Op deze foto mist echter 1 persoon, die vanwege ziekte er niet bij kon zijn. Speciaal willen we noemen Wim Pot die zoveel jaren als koster en vrijwilliger bij de kerkhofgroep zich heeft ingezet voor de kerk en dit nog steeds doet, zij het vanwege afnemende gezondheid, het wel wat minder probeert te maken. Wim blijft ook nog steeds koster, zij het dat hij blij is met de steun van Bertus.

Afscheid 3

Op de foto’s staan ook de aanspreek-personen van de betreffende groepen. Sommigen met bloemen, als zij ook afscheid namen van de groep.

ALLE VRIJWILLIGERS SUPER BEDANKT VOOR JULLIE INZET. DANK JULLIE WEL en nog een mooie en gezonde toekomst.
Namens alle parochianen van Mariënheem.

Deel dit via social media