Hier vind je de notulen van het Zuilenoverleg van februari 2024.

 

1)Opening en welkom
Gerben is voorzitter bij afwezigheid PB. Speciaal woord van welkom aan Roné van Vliet en het kernteam Marienheem.

2) Notulen vorig zuilenoverleg, september 2023
Geen opmerkingen

3) Kernteam Marienheem
Het Kernteam Marienheem geeft een korte toelichting op de werkzaamheden. Een kernteam bestaat uit organisaties en partijen die actief zijn in hun dorp en waar jong en oud welkom zijn met
vragen over ontmoeten, wonen, zorg en welzijn. Het kernteam geeft informatie over bijvoorbeeld: zorg thuis, mantelzorg, vervoer, actief zijn, elkaar
ontmoeten in uw eigen buurt, vrijwilligerswerk of -ondersteuning en thuistechnologie, zoals alarmering, gebruik van een tablet of hulp bij administratie of belastingaangifte. Ook kunnen ze
helpen bij subsidie-aanvragen Contactgegevens:Heidi Lammertsen, Telefoonnummer 06-53512528, E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

4) Snelle zuilenronde

de Schalm (Ronald Holtmaat)
De dagbesteding is gestopt
Crossloop (Schalmloop) is geslaagd, actieve groep. Waaronder de jaarlijkse afsluiting van het Salland Cross Circuit.

Schalm is ook de druk met de werkgroep herbestemming kerk. Schalm is druk om duurzamer te gaan draaien, ook op het gebied van bijvoorbeeld planning. Ze hebben een informatieve
bijeenkomst daarover gehad vanuit de gemeente Raalte. Weggaande vrijwilligers zijn moeizaam op te vangen. Beheerder moet steeds meer doen.

Tip uit de zaal : Organiseer eens een gebruikersoverleg. Zij denken graag mee en iedereen heeft er baat bij om de Schalm te helpen. Leg uit waar je tegenaan loopt en benoem ook het positieve. Ronald neemt de tip mee.

Vraag uit de zaal: Is er al eens gesproken met de accomodaties samen (Asspel, Schalm, School) richting de toekomst op het gebied van vrijwilligers/accommodatie/bestuur?
Er ontstaat een levendige discussie met goede punten. Het is al eens onderzocht maar “het moment”lijkt er nu nog niet voor. De herbestemming kerk en de N35 zijn natuurlijk nog actueel en
kunnen e.e.a. in een ander perspectief zetten.

Voetbal (Robbert Alferink)
Ledenaantal loopt wat terug
Zaterdag 1 e team: na 2 jaar geevalueerd zoals afgesproken en het 1 e team gaat terug naar de zondag. Gelukkig is er een groep die de zondag gaat invullen inclusief een nog aan te stellen
nieuwe trainer. Er komt wat meer focus om de zondag “ouderwets gezellig” te maken. Jeugd is aandachtspunt. Goede gesprekken met de buren uit Luttenberg. Er zijn concrete acties
komende periode. Vrijwilligers worden krapper waaronder vaste kantine medewerkers die zijn gestopt. Het wordt wel weer opgevuld door bijvoorbeeld ouders/leden.

Carnaval (Robbert Alferink)
Carnaval is geslaagd. Er is goed gedraaid zowel qua omzet als bezoekers. Programma is geslaagd op alle fronten. Ook nieuwe aanwas vrijwilligers.

Verkeerscommissie (Gerard Nij Bijvank)
Korte termijn Meer Veilig 3
13 punten waaronder bijvoorbeeld ontsluiting Fiester en parallelwegen voor bewoners beide kanten. Dit is een moeizaam proces met een negatieve rol voor Rijkswaterstaat. Verkeerscommissie houdt de druk erop.

Lange termijn rondweg N35
de 100 miljoen voor de rondweg is weer terug. Daardoor verwacht men dat de verkenning (trace etc) voor de zomer rond is. Op 12 maart (licht voorbehoud) is er weer een inloopavond vanuit Rijkswaterstaat waarin er e.e.a. in te zien is. Ga er heen!

Midzomerfeest (Emiel Gerner)
Midzomerfeest draait goed. Dit jaar 40 jarig jubileum. Door de volle zaterdagavond kunnen ze veel andere onderdelen gratis maken of goed uitbesteden. Wens is het calamiteitenpad. Contact met de gemeente om hieraan mee bij te dragen. Ook met het oog op 2 e ontsluiting van de Essenbree.
Voorzitter stopt er mee.

’t Asspel (Andre Holtmaat)
Ze draaien stabiel. Buitenkant: oude lichtbak is verwijderd en nieuw fris doek voor in de plaats. Jos Westenenk (gemeenteraadslid) heeft ’t Asspel benaderd om met alle sportaccomodaties te
zitten. Vervolg is een afspraak met wethouder Toeter om met alle accomodaties te sparren waar men tegenaan loopt. Vooral financieel speelt daarin een grotere rol. Jaarlijkse bijdrage vanuit
gemeente is bevroren maar kosten stijgen natuurlijk wel. Wordt vervolgd

Vocluma (Wendy Klumper)
Ledenaantal stabiel. Wel wat aanwas jeugd vanuit handbal Raalte. Nog even afwachten wat daar
van blijft na dit seizoen. Bestuursleden stoppen er 2. Ze verdelen de taken maar zijn actief op zoek naar o.a. een voorzitter. Er staan nieuwe tenues in de planning

WMO (Gonny Kleverkamp)
Jenny Timmer Arends coordineerde de dagbesteding in Marienheem. Deze is gestopt. Zij doet nu onderzoek of er toch weer iets gestart kan worden.

TC Marienheem (Joost Schrijver)
40 jarig jubileum gevierd eind 2023.
Laatste maanden een toeloop vanuit Raalte vanwege sluiting Ramele. Bezig met duurzaamheid accomodatie (Green deal) om op de toekomst voorbereid te zijn.
Padelbanen is geen optie

Samen Leefbaar Mheem (August Holtmaat)
Kerstprogramma is geslaagd. Kerkviering: kerk zat weer vol. Ook rondom kerstdagen bezoekers in de kerk om deze te bewonderen, ook steeds meer van buiten Marienheem

Komend jaar op het programma:
Jesus Christ Superstar op Goede Vrijdag. Een concert van een koor van 90(!) mensen met professionele dirigent en orkest. Als warmloper wordt de film vertoond (23 februari)
Ook weer druk met IKToon (8 en 9 juni) voor een kunst en cultuur festival. Thema: de Boer op. Kerst 2024: aan het nadenken over de kerstverlichting. Gaan we op dezelfde voet verder of anders. Er borrelen wat ideeën. Ook de kerststallen-tocht wil men weer op gaan pakken en uitbreiden met
behulp van de buurten. Ze zijn aan het brainstormen. Gelukskast staat nog in de kerk. Mag iets beter lopen. Deze kast is echt voor iedereen dus de
oproep om hier gebruik te van maken.

Verbinder gemeente Raalte (Lotte Koolhof)
Henny Huis in ‘t Veld gaat met pensioen. Ties van der Heide zal naast Lotte ook contactambtenaar worden. Ze vraag aandacht voor de Kracht van Salland-cheque. Een laagdrempelige manier voor subsidie aanvragen. Inschrijving tot 19 maart

KBO (Jos Alferink)
Digitale Huiskamer loopt goed. Bezoek gebracht aan de Brandweer
Nieuwkaarsreceptie samen met de Zonnebloem. Dat is goed bevallen.
Ook het 40 jarig jubileum was een gezellige dag. Ze gaan actief leden werven dit jaar. Er zijn er nu rond de 130.

PB (Theo Duteweerd)
Herbestemming kerkgebouw
Er is een nieuw initiatief in beeld gekomen wat past in de beelden van Ma.an: Living in Hospitality. Gericht op ouderenwoningen. De werkgroep gaat hier verder mee Ze richten zich op ouderen. www.livinginhospitality.nl

Woningbouw
Nieuwbouw nog op schema. Communicatie volgt. Gemeente Raalte zal ook wat toelichten op
jaarvergadering.
Plan Holtmaat aan de Nijverdalseweg wordt ook concreet. 6 woningen waaronder “buitenstarters”.
Plan Schoonhetenshofje aan Schoonhetenseweg draait ook door.

PB (Gerben Middelkamp)
Duurzaam
zonnedak Jansen Holleboom is vol en in afronden de fase. Werkgroep gaat bezig met info avonden en ook op zoek naar eventuele nieuwe projecten

Buurtwerk
In maart worden de subsidies weer verdeeld over de groepen. Verantwoording afgelopen jaar is afgelegd.

PB Financieel (Frank Schrijver)
Waarderingssubsidie is verleend (2024) en goedgekeurd (2023). Commissie wandelpaden is bezig met een nieuwe maaier en de financiering daarvan. Fons Schrijver regelt dat uitstekend.

5) Behandelen rondvraag
-Is er voldoende aandacht voor al het extra water mbt het nieuwbouwproject Velderhof. Er is een
heel waterplan inclusief extra aandacht voor de afwatering. We houden vinger aan de pols
-De film van Ollie Launspach is als het goed is in maart af. Voorstel om deze te vertonen op
jaarvergadering. Daar gaan we naar kijken
-Sloop oude stallen Straathof zal in het voorjaar (dus binnenkort) worden versneld. Sloopbedrijf gaat
aan de gang.

6) Sluiting en informeel samenzijn
Data volgende zuilenoverleggen: maandag 10 juni en maandag 23 september

Deel dit via social media