17-Henk-HoltmaatHet algemeen bestuur van het CDA Overijssel heeft de concept kandidatenlijst voor de Waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 vastgesteld. Henk Holtmaat, tegenwoordig lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Groot Salland namens het CDA, is door het CDA bestuur op de vijfde plek van de kandidatenlijst geplaatst.

Henk Holtmaat heeft als fractiewoordvoerder waterkwantiteit, waterafvoer, waterkeringen en financiën ruime kennis van de problematiek van het waterschap en zaken waar zij voor staan. Het doet hem dan ook deugd dat het CDA bestuur veel vertrouwen in hem heeft en hem op deze mooie vijfde plek heeft geplaatst.

Doordat hij een echte Sallander is, de mensen kent, hun taal spreekt en de zaken die op het gebied van waterhuishouding en waterzuivering spelen goed voor het voetlicht kan en zal brengen hoopt hij dat vertrouwen waar te kunnen maken.

Vanaf heden zal Henk campagne gaan voeren voor een goed verkiezingsresultaat voor het CDA en hoopt dat de Mariënheemse en Sallandse kiezer het vertrouwen in hem heeft door in maart volgend jaar op hem te stemmen.

Deel dit via social media