Wat is Hart voor Salland?

Jaarlijks stelt de Rabobank via Hart voor Salland een deel van de winst beschikbaar voor ondersteuning aan lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke instanties. Omdat zij een coöperatie zijn, beslissen de leden welke lokale initiatieven en projecten worden ondersteund met deze financiële bijdrage. Ieder lid krijgt 5 stemmen die kunnen worden toegekend aan verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Aan één organisatie mag een lid maximaal twee stemmen  geven. Op deze wijze bepalen de leden wat zij belangrijk vinden.

Hart voor Salland 2014 groot succes

In 2014 was Hart voor Salland een groot succes. Ruim 200 organisaties hebben in totaal € 100.000,- verdeeld. Bekijk op de site enkele voorbeelden van organisaties die mede dankzij de Hart voor Salland-bijdrage mooie projecten konden realiseren. Door het succes van 2014 verwachten we voor 2015 meer aanmeldingen voor deelname aan Hart voor Salland. Daarom is besloten het te verdelen bedrag dat vanuit de winst van Rabobank Salland voor deze actie beschikbaar wordt gesteld te verhogen

Wanneer kunnen leden hun stem uitbrengen?

De stemperiode is van 13 tot en met 23 maart 2015. Leden ontvangen een stemkaart met daarop een persoonlijke toegangscode. Stemmen kan via een speciale stemomgeving. Hier vindt u ook de verenigingen en stichtingen waarop u kunt stemmen.

Aanmelden verenigingen en stichtingen

Voor deelname aan Hart voor Salland 2015 kunnen verenigingen en stichtingen zich via deze pagina aanmelden vanaf 1 december 2014 tot 8 februari 2015.

Meld u hier aan

Deel dit via social media