Vrijdag 6 februari 2015 heeft Lidy Holtmaat, samen met onze nieuwe burgemeester Martijn Dadema een rondje door ons prachtige dorp gemaakt, waar we veel vrijwilligers en mensen uit het bedrijfsleven hebben gesproken.

Twijfelt U? Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden? Kom dan donderdagavond 19 februari tussen 18:00 uur en 21:00 uur naar de Schalm.

De organisatie van de jaarlijkse MMB wedstrijd spreekt van een geslaagde springwedstrijd. Afgelopen zondag werd er in de manege van Mariënheem in verschillende klassen gesprongen. De deelnemers aan deze wedstrijd zijn de junioren en senioren van de Manege Mans Bartels in combinatie met een aantal heemruiters zonder startkaart.

Zondag 1 februari werden er een springwedstrijd gehouden voor de ruiters van Manege Mans Bartels ( MMB). De deelnemers zijn manege klanten die wekelijks rijden bij MMB.

Door de eerste van de 2 wedstrijden vanmiddag in sporthal de Achterberg in Luttenberg te winnen, is het F2 team van de SV Mariënheem kampioen geworden in de zaalcompetitie.

Wat is Hart voor Salland?

Jaarlijks stelt de Rabobank via Hart voor Salland een deel van de winst beschikbaar voor ondersteuning aan lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke instanties. Omdat zij een coöperatie zijn, beslissen de leden welke lokale initiatieven en projecten worden ondersteund met deze financiële bijdrage. Ieder lid krijgt 5 stemmen die kunnen worden toegekend aan verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Aan één organisatie mag een lid maximaal twee stemmen  geven. Op deze wijze bepalen de leden wat zij belangrijk vinden.