Het project van de vastenactie is dit jaar met veel enthousiasme en plezier uitgevoerd door de kinderen van de basisschool. Een project voor en door kinderen, door School en Kerk samen. De kinderen hebben met veel enthousiasme de Palmpasenstokken gemaakt en meegedaan aan de Palmpasenoptocht. De kruiswegstaties bekeken in de kerk en het verhaal dat daarbij hoort is verteld door pastor Harry Bloo.

Wilt u graag op vakantie, maar bent u ook in uw vakantie aangewezen op zorg? Dan kunt u op de vakantie met de Zonnebloem. Ziekenverzorgsters en verpleegkundigen reizen met u mee.

Zaterdag 4 april werd er weer een paaseierenzoekactie georganiseerd in het parochiebos. Er deden 44 kinderen mee van de peuterspeelzaal t/m groep 3. Er zaten heel veel goede speurneuzen bij. Verschillende speurneuzen hadden hun best gedaan.........

De pastoraatsgroep en locatieraad van de locatie Mariënheem (geloofsgemeenschap van de parochie Heilige Kruis in Raalte) voeren een vernieuwend onderzoek uit. Het doel is om via de inwoners bouwstenen voor de toekomst te vinden. Met een enquête wordt geïnventariseerd in hoeverre Mariënhemers geloven, welk belang zij hechten aan het kerkgebouw en op welke wijze zij willen zorgen voor elkaar. Sinds 15 december 2014 is de projectgroep bezig met het onderzoek, de verwachte einddatum is juni 2015.

We zijn begonnen om alle verenigingen en stichtingen op de website te vermelden. Het doel is het actueel maken en bijhouden van Mariënheem Online. Op dit moment missen we nog veel gegevens van de verenigingen en stichtingen, bijvoorbeeld de website of een e-mailadres. Daarom een oproep.

De SV Mariënheem biedt op vrijdag 17 april en vrijdag 24 april een basiscursus "Positief Coachen" aan. In deze cursus van twee avonden kan geleerd worden hoe de band met kinderen en ouders versterkt kan worden met als doel het plezier en de prestatie van het team te verbeteren.