Paaseieren zoeken 2022

Zaterdag 16 april konden de peuters t/m de kinderen uit groep 3 de paashaas weer helpen om de verstopte paaseieren te zoeken in het parochiebos. We hadden er heerlijk weer bij. Er deden in totaal ongeveer 42 kinderen mee. Dat is een mooi aantal en daar zijn we ook heel blij mee. Er zaten heel veel goede speurneuzen bij. Na een half uur waren de meeste paaseieren gevonden . Er werden ook prijsjes uitgereikt voor de kinderen met de meeste eieren en/of punten.

De werkgroep "Herbestemming Kerkgebouw Mariënheem" heeft een aantal leuke ideeën uitgewerkt voor de toekomstige bestemming van het kerkgebouw, denk aan multifunctionele dorpsfuncties en woonfuncties. Graag wil de werkgroep de ideeën dinsdag 12 april om 19:00 uur presenteren aan Mariënheem. Aangezien de grote behoefte aan woningen onder met name jongeren is deze oproep in het bijzonder aan hen gericht.

Wij, CDA Raalte, willen ook na de verkiezingen in verbinding staan met u. Op dinsdagavond 12 april a.s. vergaderen we met ons fractie en steunfractie in De
Schalm in Mariënheem. Van 19.00 uur tot 20.00 uur hebben we een inloop. Voor deze inloop willen we u uitnodigen om uw onderwerpen voor de gemeenteraad met ons te delen.

Op zondag 17 april organiseert Jeugdkamp Mariënheem de Silent Easter Party, een Silent Disco op Eerste Paasdag in de kantine van S.V. Mariënheem.

Geef je op voor PIVO 2022, hieronder vind je meer informatie.

Hier vind je de notulen van het zuilenoverleg dat plaatsvond in februari 2022.