Mariënheem staat op 1e pinksterdag in het teken van Volleybal, het jaarlijks terug kerend PIVO toernooi opgezet en georganiseerd door de plaatselijke volleybal club Vocluma.

De bewoners aan de Linderteseweg hebben zaterdag de opgekweekte zonnebloemen geplant. Gezamenlijk met het hele gezin en een aanhanger vol planten, was men druk in de weer een mooi plekje te vinden, waar de bloemen echt tot hun recht komen. Het wordt straks echt zonnig en mooi aan de Linderteseweg!

Ook dit jaar kun je als liefhebber van het Midzomerfeest weer MidzomerMattie worden. Door MidzomerMattie te worden lever je een bijdrage aan een duurzaam bestaansrecht van het Midzomerfeest in het centrum van Mariënheem! Er zijn dit jaar diverse mogelijkheden, naast herenshirts dit jaar ook dames- en kindershirts.

De Raad van State haalde op 29 mei 2019 een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat mag niet langer gebruikt worden als basis voor toestemming voor activiteiten als
de uitbereiding van agrarische bedrijven. Maar de uitspraak heeft ook gevolgen voor de aanleg van een weg of een bedrijventerrein nabij een beschermd Natura 2000-gebied.

Dinsdagavond rond half 12 raasde het noodweer over de Assendorperweg en de Hooilandweg. De gemeente was woensdagmorgen druk bezig de ravage op te ruimen en de weg weer vrij te geven. Vele takken waren afgebroken en lagen her  en der verspreid. Ook vele takken bleven in de bomen hangen.......

Hier vind je de notulen van de Jaarvergadering van PB Mariënheem.