CDA-raadslid Elroy Elshof heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Raalter college van B&W over de rol van de gemeente om te helpen bij het vinden van een nieuwe bestemming van de aankomende leegstaande kerken. Op eerdere aanvraag van het CDA is vorig jaar is het college begonnen met het kijken naar de mogelijkheden om als gemeente te helpen.

In de afgelopen twee jaar heeft het pastoraal team en het parochiebestuur zich intensief beziggehouden met het ontwikkelen van een visie op de toekomst van onze parochie. Als we in de toekomst nog op een goede manier kerk met elkaar willen zijn, is het noodzakelijk een aantal zaken anders te organiseren.

Gedenkteken Droneopname

kijk op YouTube: 

https://youtu.be/4QyIlZZXJp0

gemaakt door Harrie Huisman

Gedenteken onthult op 2 juli door: Martin Dadema, Jan Smeekens en Groep 8 St. Antoniusschool.

10 April 2020 staat er op de plaquette van het gedenkteken. Dat was de datum, waarop we met veel ceremonieel en vele gasten het gedenkteken zouden onthullen, maar helaas gooide corona roet in het eten. 2 Juli 2020 werd de datum, waarop we met weinig genodigden en in achtneming van de coronaregels het gedenkteken hebben onthuld. Dat we dit moesten doen met zo weinig gasten , maakt het belang van het gedenkteken er niet minder om.

Een gedenkteken ter nagedachtenis aan de vier doden en de tachtig gewonden die vielen tijdens het bombardement en de beschieting van een trein met 1500 evacuees uit Roermond op 25 februari 1945. Een gedenkteken dat nabestaanden en direct en indirect betrokkenen de gelegenheid biedt stil te staan bij dit noodlottige feit. De foto's geven U een kijk op de wijze, waarop de onthulling heeft plaats gevonden...

Ja mensen, Midzomerfeest 2020 zit er weer op. Maar wat kunnen wij terugkijken op een super geslaagd weekend. Onze eerste volledig digitale editie was een groot succes.

Bekijk hier de 11e nieuwsbrief van Parochie Heilig Kruis.