Op dit moment worden veel Nederlandse woningen nog verwarmd met aardgas. Hierbij komt veel CO2-uitstoot vrij. Om klimaatverandering tegen te gaan, hebben we afgesproken over te stappen naar andere, duurzamere energiebronnen. Het Rijk heeft als doel gesteld dat alle woningen en andere gebouwen in 2050 aardgasvrij zijn. Hoe pakken we dit in de gemeente Raalte aan? En wat vinden we daarbij belangrijk?

Ben jij betrokken bij een maatschappelijk, cultureel of sport-initiatief rond de gevolgen van de coronacrisis, of levert jouw initiatief een bijdrage aan een gezonde en vitale samenleving? Dan kun je een beroep doen op de regeling ‘Vitale en gezonde samenleving 2020’. De regeling kan ook worden ingezet voor advies en ondersteuning om je verdienmodel te verbeteren en je initiatief toekomstbestendig te maken.

Overijsselse maatschappelijke en culturele ondernemingen en mkb’ers kunnen een Digitaliseringsvoucher aanvragen. Met deze voucher kun je een in Overijssel gevestigd bedrijf inschakelen voor het digitaliseren van producten en processen en het digitaal bereiken van je klanten of leden.

Gebieden buiten de grote steden in Nederland zijn in beweging! Letterlijk, want de afstanden tot voorzieningen zijn hier vaak groter. Mobiliteit lijkt daardoor steeds belangrijker te worden. Voor sommige mensen kunnen deze ontwikkelingen problemen opleveren. Tegelijkertijd zullen er ook
mensen zijn die geen of minder problemen ervaren. Veel onderzoek richt zich nu op de grote steden, terwijl een groot deel van de bevolking juist daarbuiten woont. Om in de toekomst de bereikbaarheid en leefbaarheid op peil te houden, zijn uw ervaringen erg belangrijk.

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden.  Meer is er te lezen over dit plan van aanpak.

https://www.natura2000.nl/index.php/gebieden

boetelerveld anno 2020 28 20200911 1055199407 Foto's en video Harrie Huisman

 

Helaas zien wij dat er het afgelopen jaar erg vaak een grote puinhoop ontstaan is bij de containers voor het oud papier. Voor een aantal inwoners is het blijkbaar heel normaal om het oude papier voor of naast de containers te zetten (met alle gevolgen van dien), of het achter in de containers te plaatsen waardoor de deuren niet meer dicht kunnen. Desondanks dat het volgens ons vrij logisch is om het papier in de containers te plaatsen, wordt dit ook nog eens maandelijks vermeld. .......