Onderstaande informatie staat te lezen op de infoborden die langs de wandelpaden staan in het Boetelerveld. Samen aan de slag voor Natura 2000.

De komende jaren werken we samen met bewoners, grondeigenaren, ondernemers, belangenorganisaties en overheid aan het veerkrachtig en weerbaar maken van de natuur tegen invloeden van buitenaf. Dit is nodig, want de natuur heeft te lijden onder de groeiende economie. Door de natuur veerkrachtiger te maken, beschermen we haar voor de toekomst én kunnen economische ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de landbouw plaatsvinden.

Kappen van bos, vervangen naaldbomen door loofbomen en uitdunnen van bos. Waarom kappen we bomen?.......

Per abuis heeft er een bericht op marienheemonline gestaan, waarin stond, dat huisarts Ger van der Vlies een uur gaat mee presenteren tijdens de Luttenbergse top 700 in het weekend van het Luttenbergs Feest. Te weten op de woensdagavond. Dat uur mee presenteren klopt als zwerende vinger.

Echter….,  het is geen afscheidsreceptie waar iedereen naar toe kan. Door de corona maatregelen kunnen er maar een beperkt aantal bezoekers in Elckerlyc. Kom dus NIET naar Elckerlyc, maar kijk en luister naar de luttenbergse top 700. Dan kun je meekijken en luisteren. Zeer waarschijnlijk komen er nog wel wat mooie anekdotes voorbij en komen we er achter welke muzieksmaak hij heeft. Het is voor iedereen te horen op de radio op ‘Vechtdal FM’ 106.30 FM of op TV ‘Vechtdal Leeft’ (Ziggo en KPN) op het internet op luttenbergtop700.nl

Ieder jaar heeft de werkgroep Samen Leefbaar Mariënheem een zomer- en winterprogramma voor alle doelgroepen, uiteraard met speciale aandacht voor de inwoners van Mariënheem die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De programma’s staan in het teken van activiteiten waarbij zingeving, ontmoeting en saamhorigheid centraal staan.

De versierselen die horen bij de toegekende onderscheiding ,zijn inmiddels afgelopen donderdag aan huis door de Burgemeester persoonlijk opgespeld.

CDA-raadslid Elroy Elshof heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Raalter college van B&W over de rol van de gemeente om te helpen bij het vinden van een nieuwe bestemming van de aankomende leegstaande kerken. Op eerdere aanvraag van het CDA is vorig jaar is het college begonnen met het kijken naar de mogelijkheden om als gemeente te helpen.

In de afgelopen twee jaar heeft het pastoraal team en het parochiebestuur zich intensief beziggehouden met het ontwikkelen van een visie op de toekomst van onze parochie. Als we in de toekomst nog op een goede manier kerk met elkaar willen zijn, is het noodzakelijk een aantal zaken anders te organiseren.