Omdat nieuwbouw in Mariënheem nog even op zich laat wachten, hebben Plaatselijk Belang Mariënheem en Salland Wonen overleg gevoerd over de mogelijkheden voor onze inwoners t.a.v. de beschikbaarheid van huurwoningen. Salland Wonen heeft aangeboden op maar liefs 11 huurwoningen extra recht op voorrang te willen verlenen. De 11 woningen staan allen aan de Essenbree.

Deze woningen komen dus bovenop de woningen waarop al voorrang gold. Het betreft enkel voorrang als de woning door Salland Wonen voor verhuur wordt aangeboden op hun website. Het kan ook soms voor komen dat een woning verhuurd wordt via de doorstroomregeling of in uitzonderlijke situaties voor urgentie, dan geldt deze voorrang niet.

Uiteraard blijft Plaatselijk Belang zich ook vol inzetten voor uitbreidingsmogelijkheden in ons dorp via nieuwbouw. Met het aanwijzen van extra mogelijkheden voor (tijdelijk) huren komen er hopelijk wat meer mogelijkheden bij voor starters.

Bestuur Plaatselijk Belang

Deel dit via social media